Ολοκληρώθηκε το έργο των 10 νικητών του Vodafone World of Difference

Ολοκληρώθηκε το έργο των 10 νικητών του Vodafone World of Difference

Categories: Testimonials

Our principles

  • Free of charge provision of Social Services and Primary Health Care in the areas of therapy and prevention
  • Promotion of solidarity and volunteerism
  • Testimony and per case denunciation of the condition of social groups in danger

Transparency

Respecting the principles of accountability and transparency, we publish the last biennial report our actions.

Αnnual report

Contact Us

  • 57 stournari Str., 10432, Athens (Head offices)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201