Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019

Συνάντηση (High Level Meeting) στα πλαίσια του έργου "G.A.IN."

GAIN HIGL LEVEL MEETING PHOTO

Στo πλαίσιο του έργου «GUARDIANSHIP ADVANCED INSTRUMENTS FOR CHILD PROTECTION IN EUROPE – G.A.IN.» διεξήχθη στις 30/09/2019, Συνάντηση (High Level Meeting), από την PRAKSIS, με συνδιοργανωτές το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α), την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, τη ΜΕΤΑδραση, τη UNICEF και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού σχετικά με την Επιτροπεία.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν ενεργά θεσμικοί φορείς, ανεξάρτητες αρχές, διεθνείς οργανισμοί, και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία από τη συγκριτική ερευνητική μελέτη των συστημάτων Επιτροπείας στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιταλία . Συζητήθηκαν τα δεδομένα και οι εξελίξεις στον Άξονα της Επιτροπείας, εργαλεία υποστήριξης και προτεινόμενες θεματικές εκπαίδευσης, προκλήσεις και προτάσεις. Επίσης, διεξήχθησαν στοχευμένες ομάδες εργασίας σε ζητήματα σχετικά με την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων στα σημεία εισόδου, στην ενδοχώρα και διαδικασίες ένταξης.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προέκυψαν θα κοινοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το Έργο “Guardianship Advanced Instruments for Child Protection – (G.A.IN.)” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014 – 2020” (REC – Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020) με διάρκεια 25 μήνες και από τους εξής φορείς:
- SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS ASSOCIAZIONE (STC IT), Ιταλία (Συντονιστής φορέας)
- PRAKSIS, Ελλάδα (Εταίρος)
- MAGYAR HELSINKI BIZOTTSAG (HHC), Ουγγαρία (Εταίρος)
- VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN (VwV), Βέλγιο (Εταίρος).
* Υποστηρικτής φορέας (associate partner) του Έργου για την Ελλάδα είναι το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.).

Αναλυτική ατζέντα της συνάντησης

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play