Τα προγράμματά μας

Ολοκληρωμένα προγράμματα & συνεργασίες

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση, μη κερδοσκοπικό σωματείο, που έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Οι ωφελούμενοι συνάνθρωποί μας από τη δράση της PRAKSIS είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι,  οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εκδιδόμενες,  παιδιά του δρόμου, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, roma, οροθετικοί (HIV/AIDS)/ PLWA, πάσχοντες σε ηπατίτιδα Β, C, msm (men having sex with men), κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από την οικονομική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας και γενικότερα κάθε συνάνθρωπός μας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονομικό αποκλεισμό και αποκλείεται από βασικά αγαθά.

Κύριος στόχος μας των προγραμμάτων και της δράσης μας, είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης.

Ειδικότερα, η οργάνωση στοχεύει: στη δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών, στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής κ.λπ., στην προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, στην ανάπτυξη προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών πληθυσμιακών ατόμων και ομάδων, στη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών, στη δημιουργία δικτύων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ομάδων στόχου και την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, στη συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου με την Ελληνική κοινωνία, καθώς και με επίσημους κρατικούς φορείς.

Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται στην PRAKSIS βάσει συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι:

 • άμεση και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • βασικές υπηρεσίες υγιεινής (ντους, κιτ υγιεινής, ρούχα κλπ.)
 • ψυχολογική υποστήριξη
 • κοινωνική υποστήριξη
 • εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην εργασία
 • νομική συμβουλευτική
 • οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένα προγράμματα
 • συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες
 • στέγαση

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στο νησί της Λέσβου και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Ιατρικές Κινητές Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, καθώς και στη Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλονίκη μέχρι Προμαχώνα κα πάντα ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

27
Ιούνιος
2019

CAPACITY BUILDING AND TRAINING FOR PROFESSIONALS IN ALTERNATIVE CARE IN GREECE- RIGHT AFTER CARE

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία των ανηλίκων που αποχωρούν από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης ζωής. Η δράση εναρμονίζεται με τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των ανηλίκων, που τονίζουν την ανάγκη προετοιμασίας των ανηλίκων ώστε να ενσωματωθούν στην κοινότητα, αποκτώντας σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες ζωής.

27
Ιούνιος
2019

COME FORWARD - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Το ζήτημα της καταπολέμησης των ΛΟΑΤΚΙ+ εγκλημάτων μίσους όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρά το γεγονός αυτό, απομένει ακόμα να αναπτυχθούν με συνοχή διασυνοριακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για να καταπολεμηθεί με επιτυχία, χρειάζεται μια αποτελεσματική πολύ-υπηρεσιακή απάντηση, αντιμετωπίζοντας τόσο την ελλιπή αναφορά όσο και την παροχή προσιτών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα θύματα.

06
Φεβρουάριος
2020

EMPLOYMENT 4 INCLUSION: INNOVATION FOR ENABLING SOCIAL AND LABOUR INCLUSION OF MIGRANTS, NEWCOMERS, ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES-E4I

Το έργο επικεντρώνεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών, των νεοεισερχομένων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη: πώς να παρέχεται το βέλτιστο πρότυπο παρέμβασης για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της εργασιακής τους ένταξης, της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της δημόσιας διοίκησης και των εταιρειών.

27
Ιούνιος
2019

FACING ALL THE FACTS

Το Πρόγραμμα Facing all the Facts! στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης και καταγραφής καθώς και των αντιδράσεων απέναντι στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε εθνικό επίπεδο αλλά και πέρα από αυτό, μέσω της συνέργειας της Κοινωνίας των Πολιτών με τις δημόσιες αρχές.

06
Φεβρουάριος
2020

MULTIPLE INTELLIGENT CONVERSATION AGENT SERVICES FOR RECEPTION, MANAGEMENT AND INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE EU- WELCOME

Στόχος του έργου WELCOME είναι η έρευνα και η ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών για την υποστήριξη της υποδοχής και  της ένταξης  των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, είναι η ανάπτυξη βιώσιμων και ευφυών υπηρεσιών, στις οποίες «ενσωματωμένοι έξυπνοι πολύγλωσσοι βοηθοί -agents» θα ενεργούν ως εξατομικευμένοι συντελεστές της ομάδας στόχου στο πλαίσιο διαφόρων υπηρεσιών. Για την πληρέστερη και ταχύτερη ενσωμάτωση. θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

06
Φεβρουάριος
2020

PEER2PEER: REINFORCING PEER'S INVOLVEMENT IN OUTREACH WORK-PEER2PEER

Σκοπός του Έργου είναι η μείωση της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών μέσω της ενίσχυσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

03
Ιανουάριος
2019

LOCAL ALLIANCE FOR INTEGRATION-LION

LION-LOcal Alliance for Integration

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης  των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στο κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας.

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play