ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκεί που γεννήθηκε και εξακολουθεί να χτυπά η καρδιά της PRAKSIS...

 

Στόχος των Πολυϊατρείων της PRAKSIS στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι η προσφορά δωρεάν και άμεσης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής σε κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες ανθρώπων. Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και η ευαισθητοποίηση/κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας.

Η Ιατρική Υπηρεσία των Πολυϊατρείων στελεχώνεται από έμμισθους και εθελοντές ιατρούς και περιλαμβάνει Γενικό Ιατρό, Παιδίατρο, Γυναικολόγο, Ενδοκρινολόγο, Οδοντίατρο και Φαρμακείο (στην Αθήνα) και Γενικό Ιατρό, Γυναικολόγο/Μαιευτήρα, Οδοντίατρο, Δερματολόγο, Οφθαλμίατρο και Φαρμακείο (στη Θεσσαλονίκη).

Παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προσφέρουμε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, κατευθύνουμε με ιατρική, νομική και κοινωνική υποστήριξη στις απαραίτητες διαθέσιμες δομές υγείας. Διαρκής στόχος μας παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας σε ανθρώπους που στερούνται ελεύθερης πρόσβασης στο Ε.Σ.Υ.    

Στα ιατρεία δίνεται η δυνατότητα πλήρους κλινικής εξέτασης - ανάλογα με το υφιστάμενο ιατρικό πρόβλημα. Σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης του περιστατικού, γίνεται παραπομπή προς δομές του Ε.Σ.Υ ή σε ειδικούς ιατρούς που συνεργάζονται με την PRAKSIS ενώ υπάρχει και δικτύωση με άλλες Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Επίσης, σε επίπεδο παρακολούθησης χρόνιων νοσημάτων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικών και ακτινολογικών) σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα. Τέλος οι ιατροί εμπλέκονται άμεσα σε όλες τις δράσεις προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Αναπόσπαστο τμήμα της παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας αποτελεί το Φαρμακείο. Απ’ αυτό μπορούν να προμηθεύονται οι ασθενείς δωρεάν την απαραίτητη αγωγή τους είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση ενός οξέος προβλήματος, είτε για τη συνέχιση της συστηματικά λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής. Η λειτουργία του φαρμακείου στηρίζεται στην προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού από ευαισθητοποιημένους ιδιώτες ή φορείς. Το υλικό αυτό συλλέγεται, καταγράφεται, ταξινομείται και διατίθεται προς τους ασθενείς κάτω από απόλυτα ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες. Ταυτόχρονα υπάρχει μέριμνα το τυχόν πλεονάζον υλικό να δωρίζεται σε άλλους φορείς, προκειμένου να μην μείνει ανεκμετάλλευτο έως την ημερομηνία λήξης του.

Το Παιδιατρικό Ιατρείο απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Παρέχεται παιδιατρική εξέταση και θεραπευτική αντιμετώπιση οξέων περιστατικών - συμπεριλαμβανομένων και ιατρικών παραπομπών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο - παρακολούθηση χρόνιων περιστατικών καθώς επίσης και εξέταση για έκδοση ατομικών δελτίων υγείας για τους μαθητές. Παράλληλα, γίνεται προγραμματισμός εμβολιασμών με μηνιαία συχνότητα.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Πολυϊατρείου της PRAKSIS, στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει σε καθημερινή βάση υπηρεσίες σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Κατόπιν επεξεργασίας του αιτήματος που λαμβάνει, λειτουργεί τόσο συμβουλευτικά όσο και παραπεμπτικά. Καλύπτει αιτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παραπομπές, εργασιακή συμβουλευτική ή/και εργασιακή ένταξη. Βασικός στόχος είναι η ολιστική αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης. Να γίνεται δηλαδή όχι μόνο συμπτωματική/παρεμβατική αντιμετώπιση του περιστατικού αλλά και προληπτική. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

01/02/2013-31/01/2014

01/02/2014-31/01/2015

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΠ 2013 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 100%)

1/5/2013 έως 31/10/2013

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΠ 2012 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 20% & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 80%)

   01/11/2012 30/04/2013

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ,ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΠ 2011 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 20% & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 80%)

01/01/2012-30/06/2012

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

PFIZER

2011

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

01/05/2010-30/04/2011

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

PFIZER

2009

ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

GILEAD

01/02/20009-30/06/2009

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

2009

 

 

 

Παιωνίου 5 & Αχαρνών, Αθήνα

ΤΚ 10440

Tηλ. 210 8213704

Fax. 210 8213713

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας