×

Σημείωση

Google Geocoding API error: The request was denied.

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκεί που γεννήθηκε και εξακολουθεί να χτυπά η καρδιά της PRAKSIS...

 Στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, εδώ και 21 χρόνια, από το 1996, παρέχονται υπηρεσίες και πραγματοποιούνται δράσεις με σκοπό την άμβλυνση του κοινωνικού ή/και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Κάθε άνθρωπος, σε όποια πληθυσμιακή ή κοινωνική ομάδα και αν ανήκει, όταν αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, εργασιακό ή νομικό πρόβλημα, μπορεί να έρθει στα Πολυϊατρεία, τα οποία παρέχουν δωρεάν και χωρίς διακρίσεις:

  • Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:

Γενικό Ιατρείο

Το Γενικό Ιατρείο της PRAKSIS προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Γυναικολογική παρακολούθηση

Ο Γυναικολόγος έχει τη δυνατότητα να κάνει γυναικολογική εξέταση και υπέρηχο. Παρέχει επίσης συμβουλευτική για θέματα όπως αντισύλληψη, θηλασμό καθώς και οικογενειακό προγραμματισμό.

Οδοντιατρική κάλυψη

Η Οδοντιατρική κάλυψη περιλαμβάνει τις εξής πράξεις: Εξαγωγές, ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και εμφράξεις (σφραγίσματα).

Παιδιατρικό Ιατρείο

Το Παιδιατρικό τμήμα του Πολυϊατρείου της PRAKSIS εξυπηρετεί ανάγκες παιδιών, που δεν καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του, παρέχονται παιδιατρική εξέταση, παρακολουθούνται χρόνια περιστατικά, γίνονται ιατρικές παραπομπές όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και πραγματοποιείται εξέταση για έκδοση ατομικών δελτίων υγείας για μαθητές. Παράλληλα, προγραμματίζονται και γίνονται εμβολιασμοί σε παιδιά που δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να εμβολιαστούν, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Τόσο η Παιδίατρος όσο και η Κοινωνική Υπηρεσία του Παιδιατρικού Τμήματος παρέχουν συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν σε παιδιά (κοινωνικοπρονοιακά, ιατρικά, εκπαίδευση γονέων στη χορήγηση φαρμάκων και τη φροντίδα άρρωστων παιδιών) και κυρίως σε παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

 

Το Παιδιατρικό Τμήμα του Πολυϊατρείου Αθήνας και το Οδοντιατρικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούνται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

idryma latsi

 

Φαρμακευτική κάλυψη

Το κοινωνικό φαρμακείο της PRAKSIS στην Αθήνα συντηρείται κυρίως από δωρεές ιδιωτών συμπολιτών μας. Εξυπηρετεί κάθε άνθρωπο ο οποίος φέρει ιατρική συνταγή, αλλά δεν έχει είτε την ασφαλιστική ικανότητα είτε την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτεί από κάπου αλλού την αγωγή του. Στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια των συνανθρώπων μας να χορηγεί σημαντική ποσότητα φαρμάκων στους ωφελούμενους μας η οποία όμως χρήζει συνεχούς ανατροφοδότησης προκειμένου να προσφέρει την πληρέστερη δυνατή εξυπηρέτηση. Συνεπώς μια τακτική «εκκαθάριση» του προσωπικού μας φαρμακείου μπορεί να ενισχύσει το έργο αυτό. Αποδεκτά είναι πάντα και τα φάρμακα από τα οποία μπορεί να λείπει ποσότητα δισκίων. Αρκεί να μην έχει περάσει η ημερομηνία λήξης τους.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αποτελεί κύριο στόχο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Πολυϊατρείου. Κάθε άτομο που προσέρχεται στην δομή συζητάει πρώτα με Κοινωνικούς Λειτουργούς τις ανάγκες του (κοινωνικές, προσωπικές ή οικονομικές) και καταθέτει το αίτημά του. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης των ωφελούμενων, πραγματοποιείται συμβουλευτική και διασύνδεση με άλλες οργανώσεις ή κρατικούς φορείς.

Εργασιακή συμβουλευτική

Νομική συμβουλευτική

Η Νομική Υπηρεσία του Πολυϊατρείου της PRAKSIS παρέχει νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο (προετοιμασία για συνέντευξη ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Επιτροπής Προσφυγών, κατάθεση σχετικών υπομνημάτων, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και για θέματα οικογενειακής επανένωσης και relocation), σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες (συνδρομή για την έκδοση άδειας διαμονής και ταξιδιωτικών εγγράφων), σε αλλοδαπούς (συμβουλευτική για την έκδοση αδειών διαμονής) και εν γένει σε εξυπηρετούμενους με ζητήματα αστικής ή ποινικής φύσεως σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ

01/02/2013-31/01/2014

01/02/2014-31/01/2015

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΠ 2013 (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 100%)

1/5/2013 έως 31/10/2013

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΠ 2012 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 20% & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 80%)

   01/11/2012 30/04/2013

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ,ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΠ 2011 (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 20% & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 80%)

01/01/2012-30/06/2012

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

PFIZER

2011

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ , ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ &  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

01/05/2010-30/04/2011

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

PFIZER

2009

ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

GILEAD

01/02/20009-30/06/2009

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

2009

 

 

 

Παιωνίου 5 & Αχαρνών, Αθήνα

ΤΚ 10440

Tηλ. 210 8213704

Fax. 210 8213713

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play