"PRAKSIS Π" - ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

PRAKSIS ACCOMODATION CENTER DRAFT

Το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και πιο συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν τους ασυνόδευτους ανήλικους, αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής. Σύμφωνα με στατιστικά της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, παρατηρείται αύξηση της τάξεως 400% το τελευταίο έτος (Απρίλιος 2014- Απρίλιος 2015), ενώ, σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2014, φέτος για τους αντίστοιχους μήνες υπάρχει αύξηση 800%.

Ως εκ τούτου, παρατηρείται η συσσώρευση ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα κράτησης για χρονικά διαστήματα που ξεπερνούν ακόμα και τους τρείς μήνες, καθώς δεν είναι δυνατή η άμεση εύρεση διαθέσιμων κλινών σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων λόγω πληρότητας.

Την επιτακτική ανάγκη για στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων έρχεται να απαντήσει η έναρξη λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Αποτελεί καρπό δημιουργικής σύμπραξης μεταξύ 3 φορέων καθώς δημιουργήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότητησης - Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης, με την αποκλειστική χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του μέχρι την ένταξη του σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με φορέα υλοποίησης την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση PRAKSIS.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο Φιλοξενίας, παράλληλα με τη στέγαση είναι:

 • ψυχοκοινωνική στήριξη
 • νομική συμβουλευτική
 • υπηρεσίες διαμεσολάβησης
 • εκμάθηση ελληνικών / ενισχυτική διδασκαλία
 • δημιουργική απασχόληση
 • οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
 • κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης ( σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια)

Παράλληλα παρέχεται η ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων µέσω του Πολυϊατρείου και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της PRAKSIS.

Το Κέντρο Φιλοξενίας, βρίσκεται στην Αθήνα, έχει δυναμικότητα είκοσι τεσσάρων (24) κλινών, φιλοξενεί άρρενες ηλικίας 8-18 ετών, απασχολεί 12 άτομα (κοινωνικοί επιστήμονες, νομική υπηρεσία, μάγειρας και φύλακες) και κινητοποιεί 10-15 εθελοντές για την εκμάθηση Ελληνικών, τη συνοδεία σε δραστηριότητες εκτός δομής και την εν γένει ομαλή ένταξή τους. Όλες οι διαδικασίες παραπομπής ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες, καθώς και τις οδηγίες της Ε.Ε. για τη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στο Κέντρο Φιλοξενίας µέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και εντολής.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται έχουν πραγματοποιήσει μακριά και επώδυνα ταξίδια (συχνά εμπιστευόμενα τις υποσχέσεις διακινητών ή έχουν απαχθεί από τις οικογένειές τους) και γίνονται αντικείμενο τριών βασικών ειδών εκμετάλλευσης:

 • Εκμετάλλευσης Οργάνων (κυρίως σε τρίτες χώρες που οι διακινητές τα προωθούν)
 • Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης (οι διεθνείς έρευνες δείχνουν πως αγόρια ηλικίας 8 έως 14 ετών είναι ο κύριος όγκος διεθνικής σωματεμπορίας καθώς εκδηλώνεται αυξημένη ζήτηση από τα διεθνή κυκλώματα)
 • Εργασιακή Εκμετάλλευση (προώθηση στην παράνοµη αγορά εργασίας, σε κάκιστες και εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και καθημερινής διαβίωσης).

Μέσα από τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας επιχειρείται να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα προστατεύσουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους από όλους αυτούς τους κινδύνους µε τη διαβίωσή τους σε σταθερό και προστατευμένο περιβάλλον και µε βασικό και κύριο σκοπό την επανασύνδεση µε τις οικογένειές τους. Το επιστημονικό προσωπικό έχει και την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του κέντρου, την παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών των φιλοξενούμενων και ασφαλώς την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επανασύνδεση του ασυνόδευτου ανηλίκου µε την οικογένειά του όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

 

tabela acc center petrlona gr enpraksis

 

image 20.big   image 14.big   image 15.big

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας