ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ)

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν εξίσου δικαίωμα στην προστασία του νόμου, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση (Αρθρο 7, Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)

ΚΕΝΤΡΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ)

Σκοπός των Κέντρων Νομικής Αρωγής και Πληροφόρησης (Legal Information Centers) είναι η παροχή δωρεάν νομικής στήριξης και αρωγής σε όλες τις κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα νομικής φύσεως στην καθημερινότητά τους. Επωφελούμενοι των παραπάνω υπηρεσιών είναι πολίτες τρίτων χωρών που ανήκουν σε συγκεκριμένο προστατευτικό καθεστώς όπως λ.χ. αιτούντες διεθνή προστασία, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, κάτοχοι αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και μετανάστες, παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, Έλληνες ανασφάλιστοι, άστεγοι, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, και κάθε αποκλεισμένη πληθυσμιακή ομάδα όπως λ.χ. ΡΟΜΑ, θύματα εμπορίας ανθρώπων, αποφυλακισμένοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι, παιδιά των φαναριών, κ.α.


Οι παραπάνω υποστηρικτικές υπηρεσίες παρέχονται καθημερινά και σε μόνιμη βάση στα Πολυϊατρεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, έχουν δε ως στόχο την έγκυρη και ουσιαστική στήριξη όλων των επωφελούμενων συνανθρώπων μας. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή νομικής συμβουλευτικής αποτελεί τον βασικό πυρήνα των υποστηρικτικών μας υπηρεσιών για την επίλυση των νομικών ζητημάτων. Ωστόσο, συχνά και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η σχετική ανάγκη, οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και στην άσκηση παρεμβάσεων, όπως λ.χ. συνοδείες σε δημόσιες υπηρεσίες, σύνταξη και αποστολή επιστολών προς όργανα της Διοίκησης ως μέσου άσκησης πίεσης, εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών υπηρεσιών και δικαστικών αρχών, καθώς και έρευνες στα αρχεία δικαστικών αποφάσεων και στις Εισαγγελίες της χώρας.


Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 αξιοσημείωτο παρέμεινε το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των ημεδαπών επωφελούμενων οι οποίοι προσήλθαν στα Κέντρα Νομικής Αρωγής για την επίλυση των νομικών τους ζητημάτων. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, και οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πληθώρα προβλημάτων νομικής φύσεως. Παράλληλα, με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των μεικτών μεταναστευτικών ροών κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου σε συνδυασμό με τις αλλαγές που επήλθαν στην εθνική μας νομοθεσία, σημαντικός ήταν και ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που έσπευσαν στα Κέντρα Νομικής Αρωγής και Πληροφόρησης για τη λήψη ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες απόκτησης-ανανέωσης των αδειών διαμονής.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

2006

 

 

 

 

 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play