ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV: 'Aνθρωποι στις φυλακές και σε άλλα κέντρα κράτησης

Το έργο υλοποιείται από την Deutsche AIDS Hilfe e.V. και το Δίκτυο οργανώσεων AIDS ACTION EUROPE και εταίρος υλοποίησης για την Ελλάδα είναι η PRAKSIS

Διάρκεια
Η διάρκεια του έργου είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 (συνολικά 16 μήνες).

Σύντομη περιγραφή

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί τρόποι για να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πρόληψη, συμβουλευτική, εξέταση, θεραπεία και φροντίδα για HIV/AIDS και ιογενείς ηπατίτιδες, σε όλους όσους καταγράφονται νομικά εμπόδια που τους περιορίζουν τις παραπάνω υπηρεσίες, με στόχο να εφαρμοστούν τελικά πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διέπονται από δικαιωματική προσέγγιση.

Προς την επίτευξη των ανωτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται:

Η επιτήρηση και η εξέταση της υπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά τον HIV μεταξύ των χωρών της ζώνης.

Η δημιουργία καλύτερων και πιο στρατηγικών διασυνδέσεων μεταξύ τοπικών, εθνικών και περιφερειακών φορέων με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ως προς τις πολιτικές υγείας για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες.
Την παραγωγή τοπικών συναφών πηγών και οδηγών καλών πρακτικών που θα φανούν χρήσιμα σε εργαζόμενους/ες στον τομέα της υγείας, σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών αλλά και τεκμηριωμένη γραφή για τους ανθρώπους που ζουν με HIV και ιογενείς ηπατίτιδες.

Κύρια παραδοτέα του έργου

Αναφορά των παρόντων συνθηκών στις φυλακές και τα κλειστά κέντρα κράτησης εν γένει, μέσα από τη συμπλήρωση κεντρικού ερωτηματολογίου ανά χώρα.

Χρήση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εθνικό ή ευρωπαϊκό, με στόχο την βελτίωση της κατάστασης ή την γνωστοποίηση καλών πρακτικών αλλά και την ενδυνάμωση των σχέσεων των φορέων που εργάζονται στην Ελλάδα για τα θέματα αυτά.

Ιστοσελίδα του φορέα
https://www.aidsactioneurope.org//en/content/the-european-hiv-legal-forum

Tο έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δικτύου AIDS ACTION EUROPE

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play