ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV

Μια πρωτοβουλία του AIDS Action Europe

Το 2012 το AIDS Action Europe ανέπτυξε τα πρώτα βήματα μιας νέας πρωτοβουλίας: της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Νομικού Φόρουμ για τον HIV. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί υλοποίηση των συστάσεων που δόθηκαν από το σεμινάριο για τις Βέλτιστες Πρακτικές στην Νομοθεσία και σε Θέματα Δικαιοσύνης σχετικά με το HIV/AIDS, ένα σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν το 2007 το AIDS Action Europeκαι το National AIDS Trust (NAT). Έτσι δημιουργήθηκε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής και του δικτύου της για αμοιβαία ενημέρωση και ανάληψη κοινών δράσεων σε νομικά θέματα που σχετίζονται με τονHIV.


Το Ευρωπαϊκό Νομικό Φόρουμ για τον HIV σκοπεύει να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας ειδικών σε θέματα νομικά και χάραξης πολιτικών καθώς και να γνωμοδοτεί αλλά και να αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με HIVκαι των ευπαθών ομάδων απειλούνται.


Το Φόρουμ ξεκίνησε πιλοτικά τις εργασίες του με τη συμμετοχή μελών του δικτύου του AIDS Action Europe από πέντε χώρες: Ελβετία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία και Ουγγαρία. Οι εταίροι χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο κατέγραψαν μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση στα συστήματα υγείας και τα προβλήματα που απορέουν από τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης εντοπίζοντας ταυτόχρονα ως βασικές ευπαθείς ομάδες που επηρεάζονται από αυτά τους μετανάστες που στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων και τους μετακινούμενους πληθυσμούς που ζουν με τον HIV.


Με οδηγό τα πορίσματα αυτού του πιλότου ξεκίνησε στο τέλος του 2014 η εφαρμογή του βασικού προγράμματος με διεύρυνση σε πέντε ακόμα χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Σερβία. Οι στόχοι του προγράμματος χωρίζονται σε τρεις θεματικές, εστιάζοντας σε μεταναστευτικό και μετακινούμενο πληθυσμό: α) την επισκόπηση και παρακολούθηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τον HIV σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίεπδο και την συγκριτική παραγωγή πρωτογενούς νομικής τεχνογνωσίας β) την καταγραφή των διαθέσιμων νομικών πόρων και ειδικών σε όλη την περιοχή με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου υποστήριξης και ενδυνάμωσης και γ) την παραγωγή και διάχυση ενός σώματος πηγών βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων για την αποτελεσματική διεκδίκηση δικαιωμάτων.


Η PRAKSIS συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εθνικό σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και με ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου του έργου. Υπεύθυνο υλοποίησης είναι το τμήμα διεκδίκησης δικαιωμάτων της οργάνωσης.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play