ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης όσο και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας στοχεύουν στην προαγωγή και Αγωγή της Υγείας τόσο των κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων όσο και του γενικού πληθυσμού. Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών γίνεται με τη συνεργασία επαγγελματιών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (ιατρικού, νοσηλευτικού και ψυχοκοινωνικού προφίλ).


Στόχος των δράσεων Δημόσιας Υγείας είναι να κινητοποιηθούν-ευαισθητοποιηθούν οι πληθυσμοί που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες ή βρίσκονται στον δρόμο σε θέματα ατομικής υγιεινής. Πιο συγκεκριμένα γίνεται:


• αναγνώριση και καταγραφή αναγκών που εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας υγείας σε χώρους συγκέντρωσης πληθυσμιακών ομάδων – στόχων
• βελτίωση των συνθηκών υγιεινής με απώτερο σκοπό τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών
• μαζική ενημέρωση των ομάδων-στόχων για τις μεθόδους πρόληψης


Επιπλέον μέσα από τα προγράμματα Δημόσιας Υγείας γίνονται μια σειρά από δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης όπως:
• εκστρατείες ενημέρωσης και εξέτασης για Ηπατίτιδες, HIV
• ενημερωτικές συζητήσεις σε σχολεία, φυλακές, γειτονιές, κοινότητες θεραπείας εξαρτημένων ατόμων

TEST HIV ΚΑΙ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ B & C
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης που υλοποιεί η PRAKSIS προσφέρεται - δωρεάν, ανώνυμα και χωρίς ραντεβού, το γρήγορο τεστ για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες B και C, τόσο στις σταθερές δομές της οργάνωσης (Πολυϊατρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Κέντρα Ημέρας Αστέγων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη,) όσο και στις Ιατρικές Κινητές Μονάδες που βρίσκονται καθημερινά σε εξορμήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εξέταση και παράλληλα ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης και τις μεθόδους πρόληψης και, εφόσον προκύψει ανάγκη, να γίνει διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω παρακολούθηση.

Επιπλέον η PRAKSISυλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης για τον ιό της Ηπατίτιδας Α, Β, C και του HIV μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 11 11 600, που λειτουργεί καθημερινά και παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την πρόληψη, τη μετάδοση και την εξέταση. Η τηλεφωνική γραμμή στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό και η κλήση είναι δωρεάν και ανώνυμη. 

 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play