ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των συνθηκών διαβίωσης όσο και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

 

Η PRAKSIS, στο πλαίσιο της πρόληψης νοσημάτων και της προαγωγής της δημόσιας υγείας, υλοποιεί ανάλογα  προγράμματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (στοχεύοντας στην κάλυψη και των γύρω περιοχών), με πυρήνα τα Πολυϊατρεία της PRAKSIS. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η ενημέρωση και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (όπως μετανάστες, παιδιά του δρόμου, ROMA, άστεγοι, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, εκδιδόμενα άτομα, κλπ) καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας.

                     

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού και με βασικό εργαλείο τη μέθοδο της κοινωνικής εργασίας στον δρόμο – streetwork - διενεργούνται επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές που ζουν ή εργάζονται οι αντίστοιχοι πληθυσμοί, όπως άτυποι καταυλισμοί και πρόχειρα καταλύματα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται άμεση προσέγγιση, μια επαφή πρόσωπο με πρόσωπο για την ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα υγείας και υγιεινής. Όπου είναι δυνατό γίνεται και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικά με τα μεταδιδόμενα νοσήματα, τους κανόνες υγιεινής κλπ. καθώς και διανομή υγειονομικού κιτ με είδη προσωπικής υγιεινής.

Μέρος του προγράμματος αποτελεί η διασύνδεση καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ της PRAKSIS κι άλλων οργανώσεων και φορέων για την μεγαλύτερη διάδοση των δράσεων αλλά και την πιο στοχευμένη και επιτυχή υλοποίησή τους. Σε συνεργασία λοιπόν με το ΚΕΘΕΑ Διάβαση στην Αθήνα και το ΚΕΘΕΑ Ιθάκη στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνονται σεμινάρια προς τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών σχετικά με τεχνικές μείωσης της βλάβης από την χρήση, την προστασία από την Ηπατίτιδα και τον HIV, τις πρώτες βοήθειες, τις επιδράσεις των ουσιών κλπ. Η ετήσια συμμετοχή σ’ αυτά τα σεμινάρια ξεπερνά τα 200 άτομα.

Γίνονται ενημερώσεις σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και τα μεταδιδόμενα νοσήματα, σε ξενώνες που διαμένουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και ενημερώσεις και χορήγηση δελτίων υγείας σε σχολεία από Παιδιάτρους της PRAKSIS, μετά από αντίστοιχη πρόσκλησή τους, καθώς και εμβολιασμοί. Επίσης, ενημερώνουμε κοινότητες και συλλόγους υπηκόων τρίτων χωρών για γυναικολογικά θέματα, την εγκυμοσύνη και την αντισύλληψη.

Επίσης η PRAKSIS στο πλαίσιο των δράσεων Δημόσιας Υγείας με τίτλο «ΠΡΩΤΑ ΡΩΤΑ!?» Κινητές Μονάδες μετακινούνται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ενημερώνοντας για τον ιό του HIV, για τις Ηπατίτιδες και ενθαρρύνοντας την εξέταση με ένα γρήγορο, ανώνυμο και δωρεάν τρόπο με την μέθοδο των στοματικών rapidtests (σάλιο) για τον HIVκαι την Ηπατίτιδα C. Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι ανακοινώσιμο σε είκοσι λεπτά. Η εξέταση αυτή αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή, που υιοθετούν σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου και φυσικά σε όποιον/α επιθυμεί να εξεταστεί.

Επιπλέον η PRAKSISυλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης για τον ιό της Ηπατίτιδας Α, Β, C και του HIV μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 11 11 600, που λειτουργεί καθημερινά και παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την πρόληψη, τη μετάδοση και την εξέταση. Η τηλεφωνική γραμμή στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό και η κλήση είναι δωρεάν και ανώνυμη. 

 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας