×

Ειδοποίηση

Google Geocoding API error: Couldn't find passed in address (Τσαμαδού 38 ΤΚ 26 222 Πάτρα).

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE IN PATRAS)

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE IN PATRAS)

 

Το πρόγραμμα Ασυνόδευτα Παιδιά εν Κινήσει υλοποιείται από την PRAKSIS στην Πάτρα, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και το κύριο σημείο εξόδου των μεταναστών από τη χώρα προς την Ευρώπη.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

α) η ανάπτυξη και η προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω υπηρεσιών υποδοχής, συμβουλευτικής και παραπομπής τους σε κατάλληλες δομές/μηχανισμούς προστασίας,

β) ο εντοπισμός σημαντικών ελλείψεων που σχετίζονται με την προστασία τους καθώς και η προώθηση καλών πρακτικών και

γ) η υποστήριξη των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών μέσα από ενέργειες συντονισμού και δικτύωσης.

Τα βασικά εργαλεία υλοποίησης του προγράμματος συνίστανται στη λειτουργία κέντρου ημέρας (Drop-InCentre), το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και στην κοινωνική εργασία στο δρόμο (streetwork).

Στο Drop-InCentreυλοποιούνται δράσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η υποδοχή, η ιατροφαρμακευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, η νομική συμβουλευτική, η έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση για τις δυνατότητες και τα δικαιώματα των ανηλίκων, η δημιουργική απασχόληση, η παροχή ειδών για την κάλυψη βασικών αναγκών, η εξεύρεση και παραπομπή σε ξενώνες ανηλίκων, η προσπάθεια άμεσης και αποτελεσματικής ικανοποίησης των αιτημάτων τους και τέλος η έγκαιρη διάγνωση των πιεστικών και αλυσιδωτών προβλημάτων τους.

 

Επωφελούμενοι του προγράμματος είναι ασυνόδευτα ή/και χωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά «εν κινήσει», τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

01/01/2013-31/12/2013

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE  IN PATRAS

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

01/01/2013-31/12/2013

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE  IN PATRAS

ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

01/01/2013-31/12/2013

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

01/08/2012-31/12/2012

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE  IN PATRAS

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

1/10/2012-31/12/2012

 

 

 

 

Τσαμαδού 38

ΤΚ 26 222 Πάτρα

Τηλ. 2610 321933

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας