×

Σημείωση

Google Geocoding API error: The request was denied.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE IN PATRAS)

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE IN PATRAS)

 Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του μεταναστευτικού πληθυσμού της Πάτρας, τον Αύγουστο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία του Drop-In Centre. Πρόκειται για ένα Κέντρο Ημέρας, ανοιχτό σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά τρίτων χωρών, τα οποία είναι χωρισμένα από τους γονείς τους και χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνει το Drop-In Centre αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγο, ιατρό, δικηγόρο και κοινωνικούς διαμεσολαβητές.

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: αφενός η ανάπτυξη και η προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών προστασίας μέσω υπηρεσιών υποδοχής, συμβουλευτικής και παραπομπής των ασυνόδευτων παιδιών σε κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας και αφετέρου ο εντοπισμός των σημαντικών ελλείψεων που σχετίζονται με πτυχές της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και την προώθηση καλών πρακτικών. Κατά συνέπεια, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας αυτής του μεταναστευτικού πληθυσμού.

Όσον αφορά τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων που οι επαγγελματίες του κέντρου καλούνται να καλύψουν είναι: η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική συμβουλευτική, συνηγορία των εξυπηρετούμενων ενώπιον των αρχών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κοινωνική διασύνδεσή τους με τις οικογένειές τους, παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, απρόσκοπτη πρόσβαση στο ΕΣΥ και στην Υπηρεσία Ασύλου, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την Κοινότητα καθώς και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με παροχή γευμάτων και είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη υγιεινής και ένδυσης.

Στο Drop-In Centre οι εξυπηρετούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τις οικογένειες τους, να λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ομάδα εφήβων, να συμμετέχουν σε μαθήματα αγγλικών και ελληνικών, να κάνουν μπάνιο, να επισκεφτούν γιατρό, να συμβουλευτούν δικηγόρο καθώς επίσης και να λάβουν στήριξη σε ψυχοκοινωνικά ζητήματα που τους αφορούν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων είναι αγόρια ηλικίας 15-17 ετών, αφγανικής καταγωγής, γεγονός που δείχνει να είναι αντιπροσωπευτικό της συνολικής εικόνας του μεταναστευτικού φαινομένου στην Πάτρα. Ανάμεσα στον πληθυσμό που εξυπηρετούμε βρίσκονται και ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις . Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου Ημέρας προσεγγίζουν αυτές τις περιπτώσεις με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, σταδιακά χτίζουν μία σχέση εμπιστοσύνης μέσω του θεατρικού παιχνιδιού και βιωματικών ασκήσεων, έτσι ώστε να κερδίσουν τη συγκατάθεση τους και να ενταχθούν σε ένα μηχανισμό προστασίας.

Bασικός στόχος είναι η διερεύνηση του οικογενειακού ιστορικού των ανηλίκων έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει οικογενειακός σύνδεσμος σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και η ενημέρωση για την διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης βάσει του νομικού πλαισίου Δουβλίνο ΙΙΙ. Καθοριστικό ρόλο στην προσέγγιση και προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζουν σε συνθήκες αστεγίας, έχει η λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας ΣΤΕΓΗ PLUS (+) στην Πάτρα. Βασικός στόχος με την λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας είναι η κυκλική παρέμβαση. Το Drop-in Centre εξυπηρετεί στον εντοπισμό των ανηλίκων και λειτουργεί ως transit point.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

01/01/2013-31/12/2013

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE  IN PATRAS

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

01/01/2013-31/12/2013

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE  IN PATRAS

ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ

01/01/2013-31/12/2013

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

01/08/2012-31/12/2012

PROTECTING CHILDEN ON THE MOVE  IN PATRAS

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS

1/10/2012-31/12/2012

 

 

 

 

Τσαμαδού 38

ΤΚ 26 222 Πάτρα

Τηλ. 2610 321933

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play