ΣΤΕΓΗ PLUS (+)

 

Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας, προκειμένου στην παροχή στέγασης σε ασυνόδευτα ανήλικα, καθώς και σε άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο (όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες κλπ.). Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες παράλληλα με τη στέγαση είναι:

 • ψυχοκοινωνική στήριξη
 • ιατροφαρμακευτική στήριξη
 • υπηρεσίες διαμεσολάβησης
 • νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα
 • προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας για τους ανήλικους και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
 • κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, ασφάλεια, εκπαίδευση και
 • εργασιακή στήριξη στις ευάλωτες ομάδες,
 • εκπαίδευση/ κατάρτιση/ επαγγελματικός προσανατολισμός γαι τα συνόδευτα ανήλικα.

Οι περιοχές υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αθήνα και η Πάτρα. Στην Αθήνα λειτουργεί μία (1) δομή φιλοξενίας για  τριάντα ασυνόδευτους ανήλικους και στην Πάτρα μία (1) δομή φιλοξενίας για 30  ασυνόδευτους ανήλικους και μία (1) για  40  ευάλωτες περιπτώσεις.

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί με εταιρικό σχήμα, το οποίο αποτελείται:

 -από τη ΜΚΟ PRAKSIS (συντονιστής φορέας εταιρικού σχήματος)

 - και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Στην Αθήνα τη διαχείριση του ξενώνα  που βρίσκεται στην οδό Σκιάθου 89 έχει αναλάβει η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS και στην Πάτρα η PRAKSIS (συντονισμός δομής για ασυνόδευτους ανήλικους) και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (συντονισμός δομής για ευάλωτες ομάδες).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες άπτονται σε:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης (στέγη, τροφή, υγεία, εκπαίδευση)
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Νομική συνδρομή
 • Ιατροφαρμακευτική στήριξη
 • Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
 • Υπηρεσίες συνοδείας
 • Εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην αγορά εργασίας για τους ενήλικες.
 • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, εκπαίδευσης, κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας για τους ανήλικους και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων

 

Για τις παρεχόμενες παράλληλες υπηρεσίες, προβλέπεται ο σχεδιασμός ειδικών χώρων (δωματίων), προκειμένου στη δυνατότητα ύπαρξης χώρου για νομική συμβουλευτική, ατομικών και ομαδικών συνεδριών, δημιουργικής απασχόλησης, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, κατάρτισης και επαγγελματικού πρσανατολισμού. Η εκπαίδευση των ανηλίκων θα διεξάγεται παράλληλα με την ένταξή τους σε σχολεία.

Παράλληλα, θα παρέχεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ωφελουμένων στην Πάτρα με τη δημιουργία και λειτουργία γενικού ιατρείου εντός της δομής φιλοξενίας και αντίστοιχα στην Αθήνα, μέσω του Πολυϊατρείου της  PRAKSIS, καθώς και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας της PRAKSIS. 

Σχετικά με τις δομές φιλοξενίας, προβλέπεται να φιλοξενηθούν από 01/09/2013 έως και 30/04/2016 εκατόν πενήντα άτομα (150) από ευάλωτες ομάδες στην Πάτρα και τριακόσια (300) ασυνόδευτοι ανήλικοι για τις περιοχές της Αθήνας και της Πάτρας συνολικά για όλο το Έργο.

Η δυναμικότητα των κέντρων υποδοχής στην Αθήνα (καθημερινή βάση) είναι τριάντα (30) ασυνόδευτοι ανήλικοι και στην Πάτρα, τριάντα (30) ασυνόδευτοι ανήλικοι και σαράντα (40)  άτομα από ευάλωτες ομάδες. 

Όλες οι διαδικασίες παραπομπής θα ακολουθούν τις εθνικές διαδικασίες, καθώς και τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των δομών φιλοξενίας.

H δομή των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πάτρα, έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ως “transit point”. Από την περιοχή και τη δομή της Πάτρας θα παραπέμπονται ασυνόδευτοι ανήλικοι στην Αθήνα, καθώς και σε λοιπές δομές φιλοξενίας παιδιών, για τις περιπτώσεις των παιδιών που θα θελήσουν να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα και άλλοι φορείς να παραπέμψουν περιστατικά ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης ή εθελούσιου επαναπατρισμού θα διεξάγονται οι απαραίτητες ενέργειες. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, ήδη από το Μάρτιο του 2013, ο ΔΟΜ Ελλάδος με τη συνεργασία και την υποστήριξη των ΜΚΟ PRAKSIS και ΑΡΣΙΣ, υλοποιεί το πρόγραμμα εθελούσιου επαναπατρισμού ασυνόδευτων ανηλίκων, με τίτλο: «Addressingtheneedsofunaccompaniedminors (UAMs) inGreece». 

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ ,  Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM .  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΤΕΓΗ PLUS (+)

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ ,  Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

01/09/2013-30/04/2016

 

 

 

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας