Business Coaching Center

1

Το PRAKSIS Business Coaching Center στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Στηρίζει όσους έχουν βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες προσφέροντας, απολύτως δωρεάν, επιχειρηματική συμβουλευτική, businesscoaching και ομαδικά σεμινάρια σε επιχειρηματικές δεξιότητες, καθώς και πρόσβαση στην πλατφόρμα crowdfunding OneUp.gr.

site bcc 2

Το Πρόγραμμα

Το PRAKSIS Business Coaching Center είναι ένα κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας που προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν. Ακολουθεί μία καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση η οποία προσφέρει στους επίδοξους επιχειρηματίες τις γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται ώστε να κάνουν το επιχειρηματικό τους όνειρο πραγματικότητα. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις, να απευθυνθούν σε πελάτες πέραν των συνόρων της χώρας, να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Η μέθοδος του προγράμματος ξεχωρίζει γιατί ανταποκρίνεται ξεχωριστά στις ανάγκες και τους στόχους κάθε επίδοξου επιχειρηματία, δίνοντάς του δεξιότητες, τεχνογνωσία αλλά και πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Πώς λειτουργεί

Το πρόγραμμα λειτουργεί στη λογική των κύκλων. Κάθε κύκλος διαρκεί 4 μήνες και περιλαμβάνει 30 επιχειρηματικά εγχειρήματα. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τρία εργαλεία που προσφέρονται παράλληλα στους εν δυνάμει επιχειρηματίες:

1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3                                                             

 Είναι η ραχοκοκαλιά των υπηρεσιών του  προγράμματος. Αναγνωρισμένοι και  διακεκριμένοι επιχειρηματικοί σύμβουλοι  προσφέρουν γνώση και καθοδήγηση σε  επίδοξους και νέους επιχειρηματίες,  μέσω  προσωπικών συναντήσεων.  Συνολικά  υλοποιούνται 5-7 ατομικές  συναντήσεις σε  διάστημα 4 μηνών.  Ανάλογα με το στάδιο  στο οποίο  βρίσκονται οι επίδοξοι  επιχειρηματίες,  τις γνώσεις που έχουν και τις  ανάγκες  που διαπιστώνονται, οι σύμβουλοι  μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη  α)  επιχειρηματικού μοντέλου β) σχεδίου  marketing γ) επιχειρηματικού  σχεδίου δ)  digital  marketing ε) πλάνου  χρηματοδότησης

2. BUSINESS COACHING

 BCC 1

 Το coaching είναι μία δυναμική διαδικασία που στηρίζει τους επιχειρηματίες ώστε να πετύχουν τους στόχους που θέτουν οι ίδιοι. Επικεντρώνεται στην προσωπικότητα του επιχειρηματία και διευκολύνει τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης των προκλήσεων. Τον βοηθά επίσης να εντοπίσει τα δυνατά σημεία/ταλέντα της προσωπικότητάς του και να τα ενισχύσει, αλλά και τις αδυναμίες του και να τις αντιμετωπίσει. Το coaching συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων (soft skills)που είναι απαραίτητες στην επιχειρηματικότητα. Σε περιπτώσεις ομαδικών project, το coaching ασχολείται με τη δυναμική και τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ομάδας. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πραγματοποιούν,σε διάστημα 4 μηνών, 5-7 συναντήσεις με coach.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

4

Η κατάκτηση γνώσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι θεμελιώδης για την επιτυχία του επίδοξου επιχειρηματία. Έτσι, στο πλαίσιο κάθε κύκλου του προγράμματος, υλοποιούνται τουλάχιστον 6 αυτοτελή ομαδικά σεμινάρια. Η θεματολογία τους σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι στελέχη του PRAKSIS Business Coaching Center αλλά και αναγνωρισμένοι παράγοντες της αγοράς τους οποίους ευχαριστούμε θερμά που προσφέρουν αφιλοκερδώς και γενναιόδωρα γνώση.

   Ενδεικτικές θεματικές σεμιναρίων   

 • Business Model Canvas
 • Γενικές Αρχές Marketing
 • Βασικές Αρχές Διοικητικής Λογιστικής
 • Φορολογικά και Νομικά θέματα επιχειρήσεων
 • Digital Marketing
 • Δυνατότητες Χρηματοδότησης
 • Presentation Skills
 • Personal Branding
 • Investor Pitching
 • Public Speaking
 • Τεχνικές Πωλήσεων

Αίτηση Συμμετοχής

Συμπληρώστε εδώ την αίτηση συμμετοχής

Συχνές ερωτήσεις

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο PRAKSIS Business Coaching Center;

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη βιώσιμων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών ώστε να επανενταχθούν χρόνια άνεργοι και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Καθώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει ριζικά την καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας και η φτώχεια έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή για την ελληνική πραγματικότητα επίπεδα, το PRAKSISBusinessCoachingCenter φιλοδοξεί να σταθεί δίπλα στους κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένους πληθυσμούς και να βοηθήσει στην εύρυθμη επανένταξη τους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

-              ανθρώπους που έχουν βιώσιμες επιχειρηματικές ιδέες

-              υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν περαιτέρω και

-              ελεύθερους επαγγελματίες που αναγνωρίζουν την ανάγκη για ενδυνάμωση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το πρώτο βήμα είναι η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, όπου καταγράφετε στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της ιδέας και επιχειρηματικό πλάνο μίας σελίδας. Η αίτηση αξιολογείται από την οργανωτική ομάδα του προγράμματος και ομάδα επιχειρηματικών συμβούλων  του προγράμματος. Εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τότε ο ενδιαφερόμενος καλείται σε προσωπική συνέντευξη. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

¾         Βιωσιμότητα της επιχείρησης που δημιουργείται

¾         Κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος από την επιχείρηση που δημιουργείται

¾         Επιμονή και αποφασιστικότητα που επιδεικνύει το άτομο απένταντι στην προοπτική να υλοποιήσει το όνειρό του και να γίνει επιχειρηματίας, με τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις που αυτό συνεπάγεται.

Ποια είναι τα αποτελέσματα του PRAKSIS Business Coaching Center;

Συνολικά στους 7 κύκλους του PRAKSIS BCC έχουν συμμετάσχει 175 projects και 276 άτομα. Εξ αυτών, ένας στους τρεις έχει κάνει την ιδέα του πράξη. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος, οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δηλώνουν:

¾         100% πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι με την εμπειρία που βίωσαν

¾         100% θα σύστηναν τo PRAKSIS BCC

¾         94% το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους

¾         84,8% διαπίστωσαν ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων

¾         91% κατανόησαν τις βασικές αρχές λειτουργίας μίας επιχείρησης

¾         97% προσάρμοσαν την επιχειρηματική τους ιδέα προς το καλύτερο

¾         85,2% σκοπεύουν να ανοίξουν άμεσα την επιχείρησή τους

¾         45% διαπίστωσαν αύξηση των εσόδων τους

Τι γίνεται όταν τελειώσει η συμμετοχή μου στο PRAKSISBusinessCoachingCenter;

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, στόχος μας είναι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση νέων θέσεων εργασίας. Είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό για εμάς να βρισκόμαστε δίπλα σας στα πρώτα σας βήματα στον επιχειρηματικό στίβο. Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε μία συνεργασία με το ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος), μέσω της οποίας θα παρέχεται σε επιλεγμένους συμμετέχοντες ένα 6μηνο πρόγραμμα followupmentorship. 

Ποιοί είμαστε

Μαρί Χάλακα | Program Supervisor

Με μία ευρύτατη επαγγελματική εμπειρία, η Μαρί Χάλακα κατέχει σήμερα τη θέση Διευθύντριας Ανεύρεσης Πόρων / Στρατηγικής Ανάπτυξης ΕΚΕ στη ΜΚΟ PRAKSIS.
Με σκοπό την υλοποίηση ανθρωπιστικών προγραμμάτων, χτίζει εξαιρετικές συνεργασίες με Iδρύματα, αλλά ταυτόχρονα και με διεθνείς εταιρείες γεφυρώνοντας και δημιουργώντας συνέργειες που ενσωματώνουν καινοτόμες
πρακτικές και διασφαλίζουν συντονισμό μεταξύ των εταίρων. Η Μαρί Χάλακα γεννήθηκε στον Παναμά το 1966 και μιλά Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά και Ελληνικά. Είναι μητέρα δύο γιών. Κατέχει Baccalaureat (Lettres et Philosophie) και σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ. Στο παρελθόν έχει διαπραγματευτεί και συνάψει εμπορικά συμβόλαια εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Έχει διατελέσει Εμπορική Διευθύντρια για 12 χρόνια (ΑΒΕΠΕ ΑΕ, ΝΕΟΣΕΤ ΑΕ), αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Steelcase Inc.) αριστεύοντας στην εμπορική επέκταση.
Συμμετείχε στην έκθεση "Advertising and Media, New-Biz Forum '99", και διαχειρίστηκε τη Σύνοδο "Mgate International Sports πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Tο Business Coaching Center συνδυάζει την προηγούμενη εταιρική της επαγγελματική εμπειρία με τις νέες προκλήσεις υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών που αγκαλιάζει η PRAKSIS.

 

Κατερίνα Παράσχου | Program Manager

Η Κατερίνα Παράσχου ασχολείται τα τελευταία χρόνια με το συντονισμό έργων επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας, έχοντας συνεργαστεί με επιτυχία με αρκετούς θεσμικούς φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει συντονίστρια των προγραμμάτων «Επιχειρώ Κοινωνικά» και «Mellon Skills Accelerator». Έχει εκτενή πείρα στο χώρο της επικοινωνίας, της δημιουργίας περιεχομένου, αλλά και του επιχειρείν καθώς μετράει περισσότερα από 15 χρόνια ενεργούς δημοσιογραφίας στο οικονομικό και διεθνές ρεπορτάζ, συνεργαζόμενη με αξιόπιστα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, με συνεντεύξεις από σημαντικούς επιχειρηματίες και τραπεζίτες, αναλύσεις επί θεμάτων διεθνούς οικονομίας και εξειδίκευση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι ιδρύτρια της ενημερωτικής ιστοσελίδας για την οικογένεια και το παιδί, LetsFamily.gr, με εργαλεία ψυχαγωγίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, παιδικό ραδιόφωνο κ.ά. Έχει αποφοιτήσει από τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη «Λύκειον η Αθηνά» και σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στέφανος Οικονομίδης | ΕπιχειρηματικόςΣύμβουλος

Ο Στέφανος Οικονομίδης είναι ιδρυτής της SEO In Greece η οποία παρέχει υπηρεσίες digital marketing. Είναι κάτοχος BSc in Business Administration από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Marketing (Distinction) από το University of Stirling και έχει πιστοποιηθεί με τον τίτλο του Chartered Marketer από το Chartered Institute of Marketing.  Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα strategic marketing στον χώρο της πληροφορικής, μόδας, επικοινωνίας, αυτοκινήτων, ασφαλειών και τροφίμων.  Από το 2003 δραστηριοποιείται ως εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα marketing σε στελέχη επιχειρήσεων, νεοφυείς (start-ups) επιχειρήσεις  και σε μεταπτυχιακά προγράμματα.  Από το 2008 δραστηριοποιείται και ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικού και ψηφιακού marketing.  Είναι certified NLP practitioner.

 Βασίλης Κασιμάτης | Επιχειρηματικός Σύμβουλος

Ο Βασίλης Κασιμάτης διαθέτει 23 και πλέον έτη εμπειρίας στο χώρο της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Κατέχει πιστοποιήσεις τόσο από εγχώριους φορείς (ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ) όσο και από Οίκους του εξωτερικού για προγράμματα ηγεσίας, επικοινωνίας, πωλήσεων και εμπειρίας πελάτη.

Οι κυριότεροι σταθμοί στην επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνουν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο οποίο είναι Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Mentoring, την COSMOTE όπου κατείχε τη θέση του Corporate Sales Deputy Director για τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά και το σύνολο του ευρύτερου Δημοσίου & Τραπεζικού Τομέα καιτον ΟΜΙΛΟ IDEAL όπου εργάστηκε ως Senior Sales Manager.Οισπουδέςτουπεριλαμβάνουντηναπόκτησηπτυχίων Bachelor of Science in Computer Information Systems (WesternInternationalUniversity, U.K) και Professional MBA απότο ALBA.

Δρ. ΜυρτώΡαφτοπούλου | Supervisor Business Coach

ΗΔρΜυρτώΡαφτοπούλουείναι Certified Corporate Coach και Editor in Chief τουπεριοδικού International Journal of Coaching and Mentoring του EMCC. Εκτός από ιδρυτικό μέλος, είναι επίσης από το 2012 εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching (HCA/EMCC Greece) με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου για θέματα Standards & Ethics.

Ως πιστοποιημένη Coach και εκπαιδεύτρια στις τεχνικές του NLP (ITA Certified  NLP Trainer) εδώ και δέκα χρόνια, έχει δουλέψει με στελέχη εταιρειών ως business coach ή ως facilitator σε σεμινάρια/εργαστήρια σε θέματα Leadership, Teamwork and Communication. Την περίοδο 2006-2011 είχε διατελέσει Διευθύντρια και Αρχισυντάκτρια του ναυτιλιακού περιοδικού «Εφοπλιστής».

Κατέχει επίσης διδακτορικό στην κυτταρική βιολογία από το UCL (UK) και υπήρξε ερευνήτρια στον τομέα της νευροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University Medical Center).

Νίκος Γιαννιτάκης | Business Coach

Ο Νίκος Γιαννιτάκης είναι πιστοποιημένος Coach και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας. Στην συνέχεια, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Τεχνοοικονομικά Συστήματα" του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών" της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί το πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi της Ρώμης. Εργάστηκε ως Project Manager σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σήμερα, συνεργάζεται με το PRAKSIS Business Coaching Center ως Business Coach, με το ΙΕΠΑΣ ως εισηγητής επιχειρηματικών σεμιναρίων και με άλλους φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.), του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (Ι.Ε.ΠΑ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.).

 Κίμων Ρουσόδημος | Training Manager

O Κίμων Ρουσόδημος σπούδασε Διοίκηση επιχειρήσεων στο Deree College, στην Ελλάδα και ειδικεύτηκε στη Διοίκηση του Marketing. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Διδασκαλίας και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διδασκαλία από Royal Society of Arts, UK.  Εν συνεχεία ειδικεύτηκε στη Διδασκαλία Aτόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες  στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ελλάδος.Η εμπειρία του προέρχεται τόσο από τον εταιρικό κόσμο όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης. Εργάστηκε αρχικά σε τμήματα Η/R και marketing  διαφόρων  εταιρειών στην Ελλάδα. Εν συνεχεία ίδρυσε, και διοίκησε κέντρο γλωσσών για τριάντα τρία χρόνια, όπου διετέλεσε διευθυντής σπουδών και εκπαιδευτικής διδακτικού προσωπικού.  Ασχολήθηκε παράλληλα με έργα συμβουλευτικής σ τον εταιρικό τομέα σε νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρήσεις εν λειτουργία. Σήμερα είναι διευθυντής εκπαίδευσης τoυ PRAKSIS BCC.

 Βασιλική Μούχου | Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Marketing

Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Αγγλικό Κολλέγιο SBE, είναι κάτοχος BSc in Shipping & Transport Management και εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες (Regus, The meeco Group) σε τμήματα Διαχείρισης Λειτουργίας και Πωλήσεων. Με σταδιακή εξέλιξη στην Regus με εξειδίκευση στην εξυπηρέτηση προσωπικού, αναρριχήθηκε σε Διευθύντρια Επιχειρηματικού Κέντρου στο γραφείο της Αθήνας. Η Βασιλική εργάζεται στην PRAKSIS Business Coaching Center ως Βοηθός Επικοινωνίας και Διοίκησης στο Επιχειρηματικό Κέντρο του PRAKSIS BCC και είναι υπεύθυνη για την εσωτερική και την εξωτερική του επικοινωνία.

 Ευαγγελία Αντύπα | Υπεύθυνη Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών

H Ευαγγελία έχει δίπλωμα Οικονομίας και Διοίκησης από το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο «ΩΜΕΓΑ» και έχει σπουδάσει Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών» στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ανήκει στην ιδρυτική ομάδα της PRAKSIS και στο Business Coaching Center έχει αναλάβει τις σχέσεις με τους προμηθευτές, τις λογιστικές εγγραφές, την παρακολούθηση των πληρωμών και του προϋπολογισμού του προγράμματος.
Εισηγητές Σεμιναρίων

Οι εισηγητές των σεμιναρίων επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο γνώσεων, μεταδοτικότητα, αναγνώριση και καταξίωση και επαφή με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Προσέφεραν τις γνώσεις και την εμπειρία τους αφιλοκερδώς καθώς πιστεύουν και εκείνοι πως η απάντηση στην κρίση και την ανεργία δεν είναι άλλη από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.


Τους ευχαριστούμε θερμά.

Ηλίας Σπυρτούνιας | Γενικός Διευθυντής, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας φοίτησε στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά την αποφοίτηση του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετέβη στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές (δίπλωμα M.Sc. και Διδακτορικές σπουδές) στο τμήμα τωνηλεκτρολόγων μηχανολόγων του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς, πανεπιστήμια και εταιρίες όπως η ΝΑSΑ, το ΜΙΤ, UNH κ.α. πάνω σε θέματα σχεδιασμού αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων για δορυφορικές επικοινωνίες. Το 1992 επέστρεψε στην Ελλάδα και μετά τηνεκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το 1994 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στην θυγατρική της Ιταλικής CITEC SpA., εταιρίας σχεδιασμού και παραγωγής συστημάτων επεξεργασίας φωνής και εικόνας. Από το 1997 μέχρι πρότινος διετέλεσε στέλεχος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού αρχικά ως συνεργάτης του Προέδρου με αρμοδιότητες την επίβλεψη των πρώτων κατασκευαστικών εργασιών και εμπορική αξιοποίηση των παραγωγών του ΙΜΕ και εν συνεχεία ως διευθυντής του Κέντρου Πολιτισμού ‘‘Ελληνικός Κόσμος’’ στην Πειραιώς 254 από την έναρξη της λειτουργίας του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συνέβαλε ενεργά στην επέκταση, ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου και την καθιέρωσή του σε ένα από τους πλέον γνωστούς πολιτιστικούς χώρους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Από το Μάρτιο του 2009 ο Ηλίας Σπυρτούνιας είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ιωάννης Κώτης | π. Πρόεδρος ALGIDA Certified Mastercoach Senior Interim Manager και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (KEΜΕΛ)
Ο κ. Ιωάννης Κώτης, είναι π. Πρόεδρος της ALGIDA, Certified Mastercoach, Senior Interim Manager και μέλος του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδας (ΚΕΜΕΛ). Έχει στις αποσκευές του εμπειρία 30 ετών στην Αγγλο-ολλανδική UNILEVER σε διάφορες οικονομικές διευθύνσεις και τα τελευταία 12 έτη της εργασίας του διατέλεσε CEO των παγωτών ALGIDA. Είναι οικονομολόγος με πλούσια εμπειρία στο ExecutiveCoaching Στελεχών και διοικητικών ομάδων επιχειρήσεων, καθώς και σε estructuring/changemanagementprojects.

Ευαγγελία Μπεκιράκη | Public Relations & Sponsoring Specialist Marketing Dept., Praktiker Hellas S.A.
Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο Bachelor από το Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης & Τεχνολογίας [Κατεύθυνση Στρατηγική & Ανθρώπινοι Πόροι] και Master από το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας [Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες]. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί μέλος της ομάδας της PraktikerHellas, με χαρά και υπερηφάνεια, λαμβάνοντας διαδοχικές θέσεις στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Οικονομική Διεύθυνση, ενώ σήμερα εργάζεται στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ως Συντονίστρια Δημ. Σχέσεων & Digital Επικοινωνίας. Δηλώνει λάτρης των ουσιαστικών δημοσίων σχέσεων και ενθουσιασμένη που συμμετέχει στην ομάδα του PRAKSISBCC.


Μανίνα Μενιδιάτη | Public Affairs Officer, Citi Ελλάδος, ΜέλοςΣΕΝ/ JA Greece
Η Μανίνα Μενιδιάτη είναι Senior Vice President, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας, μέλος της Διοικητικής Ομάδας της Citi Ελλάδος. Με βασικές αρμοδιότητες να περιλαμβάνουν την εταιρική επικοινωνία, την εσωτερική επικοινωνία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης, ο πρωταρχικός ρόλος της είναι να υποστηρίζει τη Citi στην επίτευξη της αποστολής της για προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου.
Έμπειρη επαγγελματίας, με εκτεταμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της θητείας της σε διαφημιστικές εταιρίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και μέσω συνεχών εκπαιδεύσεων. Μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
BA στηΔιοίκηση Eπιχειρήσεων
Major: Marketing Management, Deree College.


Βέρα Παπαγγελοπούλου | Συνιδρύτρια, jamjar.gr
Η Βέρα Παπαγγελοπούλου αποφοίτησε από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Λίγα χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε με επιτυχία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών. Εργάστηκε ως επαγγελματίας της Eταιρικής Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων σε θέσεις ευθύνης σε μεγάλο Ελληνικό Όμιλο Εταιρειών στο χώρο των Μεταφορών για πάνω από 10 χρόνια, μέχρι να μπει στη ζωή της το jamjar και ο κόσμος του ecommerce.


Γιάννης Καρδίζης | Head of Controlling & Reporting, Deloitte Greece
Ο Γιάννης Καρδίζης είναι Head of Controlling and Reporting στην Deloitte Ελλάδος και ξεκίνησε στην εταιρία τον Ιούλιο του 2011. Εκπροσωπεί την Deloitte σε όλα τα διεθνή συνέδρια που αφορούν τον Financial Reporting, Budgeting και Business Plan. Τa τελευταία δέκα χρόνια διδάσκει το σεμινάριο “The Financial Reporting Cycle“ αρχικά στο PwCAcademy (μέχρι το 2011) και τώρα στο Deloitte Academy. Πριν την Deloitte, ήταν Manager στην PWC στην Οικονομική Διεύθυνση. Έχει επίσης δουλέψει σαν Εσωτερικός Ελεγκτής σε μεγάλη Ναυτιλιακή εταιρεία στον Λονδίνο. Ο κ. Καρδίζης έχει Πτυχίο από τον Οικονομικό της Νομικής και έχει πάρει MBA από το Πανεπιστήμιο του Κάρτνιφ.


Ιωάννης Γεωργιάδης | Marketing Experience Coordinator, YOLENIS.COM
Ο Γιάννης Γεωργιάδης είναι Συντονιστής της ομάδας Marketing της Yoleni’s. Έχει σπουδάσει Marketing& Διαφήμιση και έχει εμπειρία στον χώρο του digital marketing και επικοινωνίας. Έχει διατελέσει κριτής σε κριτικές επιτροπές για το digital, ηλεκτρονικό εμπόριο και πρόσφατα στα Ermis Awards. Ανήκει στα ιδρυτικά στελέχη της Yoleni’s και από το καλοκαίρι του 2016 ανήκει στο ΔΣ του ελληνικού συνδέσμου ηλεκτρονικού εμπορίου Gr.e.c.a.


Κωνσταντίνος Τσαλίκης | Head of Human Resources, Citi Greece
Ο Κώστας Τσαλίκης είναι Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi Ελλάδος και Περιφερειακός Διευθυντής Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Δυτικής Ευρώπης Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Εργάζεται στη Citi από το 1999 και στη διάρκεια της καριέρας του έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού (Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο). Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Aarhus Business School στη Δανία, και διαθέτει Diploma for Leadership Coaching & Mentoring (accredited coach, EMCC). Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια ανθρώπινου δυναμικού ως ομιλητής με σύγχρονο ενδιαφέρον σε θέματα διαχείρισης ταλέντων, employee engagement & retention, προγράμματα σύνδεσης αμοιβών και απόδοσης και έχει σημαντική αρθρογραφία στα θέματα αυτά. Είναι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΣΔΑΔΕ, της ΕΕΔΕ (ΕΙΜΑΔ), και του EMCC/HCA.

Κωνσταντίνος Ρουμπής | TaxSeniorManager, Deloitte Greece
Ο Κωνσταντίνος Ρουμπής εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, ασχολούμενος με έργα στον τομέα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων σχετικά με το σχεδιασμό της μετοχικής δομής επιχειρήσεων και Ομίλων, αναδιαρθρώσεις, εξαγορές, εταιρικούς μετασχηματισμούς, εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης και αρχιτεκτονική δομής επενδύσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε έργα που αφορούν το φορολογικό σχεδιασμό επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τόσο για θεσμικούς, όσο και για ιδιώτες επενδυτές. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει LLM in International Taxation από το Πανεπιστήμιου του Leiden και Πιστοποιητικό Κατάρτισης στη Φορολογία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Τέλος, είναι επικεφαλής και βασικός εισηγητής των σεμιναρίων του Deloitte Academy.

Ιωάννης Αποστολάκος | Ειδικός Σύμβουλος, DeloitteGreece
Ο Ιωάννης Αποστολάκος είναι Ειδικός Σύμβουλος στο Financial Advisory Services (FAS) της Deloitte τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει 25ετή εμπειρία σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους τομείς πιστοδοτήσεων και επενδυτικής τραπεζικής και σε διάφορες εισηγμένες και μη σε Χρηματιστήρια εταιρίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια δυο εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Μέλος Δ.Σ. σε εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα αλλά και εμπορικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έλαβε το Πτυχίο του από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Finance. Eίναι κάτοχος ΜΒΑ απότο Cardiff Business School του University of Wales.

Κωνσταντίνος Ζώμπος |Ιδρυτής & Managing Partner, Add Advantage
Ο Κωνσταντίνος Ζώμπος είναι ιδρυτής και managing partner της ADD ADVANTAGE, εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Λογιστικής υποστήριξης και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.Είναι κάτοχος M.Sc. in Applied Economics and Regional Development και απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης στις Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. με συμμετοχή στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2015-2017 και στη διαμόρφωση και εκτέλεση του προϋπολογισμού της εταιρείας. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος του Δήμου Γαλατσίου από το 2007-2014 και μέλος του Δ.Σ. της ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ιδρυτής της εθελοντικής, οικολογικής ομάδας Γείτονες.

Μαρίσα Αντωνοπούλου (ACCA) | Microcredit & Business Development Officer, AFI
Γεννημένη στη Νότια Αφρική, σπούδασε Φιλοσοφία και Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Bristol στην Αγγλία. Μετά από 6 χρόνια εργασίας ως ορκωτός στην PwC, παραιτήθηκε για να βοηθήσει στη δημιουργία και προώθηση της Action Finance Initiative και να προάγει το microfinance στην Ελλάδα. Έκτοτε δουλεύει για την AFI και βοηθά νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις να βρουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθώς και με τις ανάγκες εκπαίδευσης και υποστήριξης.

PaulKidner | Γενικός Διευθυντής, «ThePeople’sTrust»
Ο PaulKidner έχει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, των online ΜΜΕ, καθώς και στον κοινωνικό χώρο. Ήταν υπεύθυνος του προγράμματος PRAKSIS Business Coaching Center που κέρδισε το βραβείο «Νεανικής Επιχειρηματικότητας» στα Education Business Awards 2016. O κος Paul Kidner ίδρυσε και ανέπτυξε την crowdfunding πλατφόρμα OneUp που καλύπτει την ανάγκη νεοφυών επιχειρήσεων για εύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Είναι, επίσης, πιστοποιημένος coach και σύμβουλος Οργανωτικής Ανάπτυξης, με ειδίκευση στο coaching στελεχών, στην οργανωτική και προσωπική ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική επιδραστικότητα. Κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή στο The People’s Trust.

Πέτρος Φωκάς | Vice President , Relationship Manager, Citi Greece
Ο Πέτρος Φωκάς σπούδασε στο City University του Λονδίνου οικονομικά και κατόπιν έκανε μεταπτυχιακό στο Cass Business School του ιδίου πανεπιστημίου στο Shipping, Trade & Finance. Έχει εργαστεί στην Αθηναϊκή ζυθοποιία ως brand manager των εξαγωγών (Heineken, Amstel,Alpha, Ioli water κλπ) για 6 μήνες φεύγοντας για να κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Ξεκίνησε τη καριέρα του στον τραπεζικό τομέα από την AlphaBank στις αρχές του 2007, δουλεύοντας σαν αναλυτής και αργότερα σαν Relationship Manager μέχρι τα μέσα του 2011 που μεταπήδησε στη Citibank στην οποία εργάζεται έως σήμερα ως Relationship Manager.
Στην καριέρα του έχει αναμιχθεί σε άνω των 200 νέων δανειακών συμβάσεων αλλά και ομολογιακών συμβάσεων συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε διάφορες διαπραγματεύσεις αναδιαρθρώσεων καθώς και σε εισαγωγές ξένων εταιριών στο χρηματιστήριο της Αμερικής αλλά και δημιουργίες joint ventures.

Ελένη Ρουβέλλα | Sales Manager, Oriflame Hellas
Η Ελένη Ρουβέλλα σπούδασε Δασολογία και εν συνεχεία εξειδικεύτηκε, έως το 2005 σε Αρχιτεκτονική Τοπίου, επιπέδου Master’s στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το 2009 αποφοίτησε από το InternationalUniversity, Vienna μετά από μεταπτυχιακές σπουδές με διπλή ειδικότητα, σε Business Administration [MBA] και International Business [IB].Έχει εργαστεί στην Oriflame Hellas από το 2003 αρχικά σαν Operator, έπειτα σαν Area Sales Manager και εν τέλει σαν Sales Manager Greece. Στην παρούσα διευθυντική της θέση είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη στρατηγική των πωλήσεων της εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Εκπαιδεύει και ηγείται ομάδας πωλητών σε πωλήσεις τύπου DirectSales, με άριστα αποτελέσματα αποδόσεων και ανάπτυξης της επιχείρησης, βοηθώντας την Oriflame να κατακτήσει έτσι την πρώτη θέση στο χώρο των καλλυντικών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ελένη Σουράνη | Managing Partner, Socialdoo
Η Ελένη Σουράνη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρία Socialdoo, που εξειδικεύεται στην εκπόνηση προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας. Είναι πτυχιούχος της Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., αλλά και της Διοίκησης & Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Universite Bordeaux – Montaigne της Γαλλίας. Κάτοχος του διπλώματος του μεταφραστή, με μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Λογοτεχνίας, πολύ γρήγορα εισήλθε και καθιερώθηκε στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και έχει διατελέσει σύμβουλος καλλιτεχνικής διεύθυνσης στο Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού & Προσαρμοσμένου Αθλητισμού. Επιμελήθηκε εκδόσεις πολιτιστικού οδηγού και συντόνισε πολιτιστικά προγράμματα σε Ελλάδα (Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Διεθνές Φεστιβάλ Θεάματος Δρόμου) αλλά και στη Γαλλία. Υπήρξε μέλος της κριτικής επιτροπής στο Festival Internacionalde Teatroy Artesde Calle, στην Ισπανία, Στέλεχος Πολιτιστικής Διαχείρισης στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων, Ακόλουθος Πρωτοκόλλου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Ειδική Σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και Γενική Διευθύντρια στην Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Καλές Μαρτυρίες

Adam Begge: Το πρόγραμμα με βοήθησε να δω αν η επιχειρηματική μου ιδέα μου είναι βιώσιμη. Έμαθα πώς να συνθέτω ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο και πώς να αντιμετωπίζω προβλήματα και καταστάσεις αργότερα στην επιχειρηματική ζωή.

Δημήτρης Κοντοπίδης: Θέσαμε προτεραιότητες, απλοποιήσαμε διαδικασίες και κάναμε το 1ο μας βήμα: Μια επιτυχημένη ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από ένα ολοκληρωμένο crowdfunding χρηματοδοτικό γύρο για την υλοποίησή του. Ευχαριστούμε θερμά!

Ανδρέας Ζερκούλης: Καταφέραμε να συντάξουμε το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο του inagros, με την πολύτιμη καθοδήγηση των συμβούλων σχετικά με άγνωστα σε εμάς ζητήματα. Επίσης, η λειτουργία της ομάδας μας βελτιώθηκε χάρη στο coaching. Γεμίσαμε νέες ιδέες και διευρύναμε τους επιχειρηματικούς μας ορίζοντες.

Ασπασία Πρόβου: Προικίστηκα με επικοινωνιακά εργαλεία και έκανα την αρχή μίας καθοριστικής εξωστρέφειας!

Βάνα Πατσιαβού: Μόνο με θετικά λόγια μπορεί να μιλήσει κανείς για μια προσπάθεια που έχει όραμα, στόχο και πρακτική εφαρμογή. Έμπειροι και δοκιμασμένοι εισηγητές, πολύπλευρη παρουσίαση, θετικό πνεύμα συνεργασίας και ενδυνάμωσης των στόχων, πρακτική και ευέλικτη προσέγγιση στις τόσο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουμε, νέοι παράμετροι, ιδέες αλλά και ανταλλαγή ιδεών.

Εμμανουέλα Καποκάκη: Ευχαριστώ το PRAKSIS Business Coaching Center για τη δυνατότητα που μου έδωσε να μεθοδεύσω την επιχειρηματική μου πολιτική που μέχρι τότε την είχα προσεγγίσει μόνο με αυτοσχεδιαστικό ένστικτο.

Μαρίνα Ελένη Ζήρου: Το PRAKSIS Business Coaching Center με βοήθησε να ξεκαθαρίσω την ιδέα μου και να ξεπεράσω τους φόβους μου.

Πηνελόπη Αλεξίου: Μπόρεσα να επικοινωνήσω σε ένα άγνωστο κοινό, να τιμολογήσω υπηρεσίες, να φτιάξω ένα business plan. Μπόρεσα να φτιάξω μια οργανωμένη παρουσίαση για υποστηρικτές, τράπεζες και επενδυτές.

Τίνα Αρβανίτη: Μέσα από αυτό το πρόγραμμα έμαθα πως να προωθώ τα προϊόντα μου, πως να τα κοστολογώ σωστά, ποιο προϊόν μου φέρνει μεγαλύτερο κέρδος, να δίνω σημασία στη λεπτομέρεια και να κάνω ένα πλάνο για την επιχείρηση μου.

Γιάννης Χρυσουλάκης: Όλη η ομάδα του προγράμματος είναι άψογη, με διάθεση να μοιραστούν τις γνώσεις τους και την επιχειρηματική τους εμπειρία και να προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας.

Δήμητρα Ραφτοπούλου: Πλαισίωσα και ανέπτυξα την ιδέα μου από άλλη οπτική, σαφώς πιο επαγγελματική και ολοκληρωμένη, αποβλέποντας στη λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά.

Σταυροπούλου Ολυμπία: Οι εισηγητές δεν είχαν προφίλ καθηγητή που βρίσκεται εκεί για να μας διδάξει, αλλά μας μετέδιδαν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους, πολλές φορές προσαρμόζοντας τες στις ανάγκες του καθενός από εμάς ξεχωριστά.

Στασινός Γιώργος: Τα οφέλη είναι πολλά τόσο σε γνωστικό-θεωρητικό επίπεδο όσο και πρακτικά καθώς σου δίνεται η δυνατότητα συναναστροφής με ανθρώπους έμπειρους και επαγγελματίες, πρόθυμους να βοηθήσουν. Οι γνώσεις που λαμβάνεις είναι σύγχρονες και συμβαδίζουν με την επιχειρηματικότητα της εποχής.

Σουρβίνου Κατερίνα: Νιώθω τρομερά ωφελημένη και ευγνώμων που είχα και έχω τη δυνατότητα να ‘’ταξιδέψω’’ στο χώρο της επιχειρηματικότητας και να ωφεληθώ επαγγελματικά και επιχειρηματικά μέσω των εφοδίων που έλαβα και λαμβάνω.

Γιώργος Περάκης: Μου έκανε εντύπωση ο επαγγελματισμός και η προσήλωση των ανθρώπινου δυναμικού στο πρόγραμμα γενικά και στις ειδικές απαιτήσεις του καθενός ξεχωριστά.

Καλλιόπη Πάνου: Το πρόγραμμα είναι πραγματικά ωφέλιμο για ανθρώπους που επιθυμούν να ανοίξουν ή να μάθουν να λειτουργούν καλύτερα τη δική τους επιχείρηση.

Ιφιγένεια Μουχτσή: Ωφελήθηκα πολύ γιατί απέκτησα γνώσεις που δεν είχα και μου ήταν απαραίτητες για την συνέχιση της επιχειρηματικής μου προσπάθειας. Γνώσεις οργάνωσης και marketing που διευκόλυναν στον τρόπο που μπορώ να διαχειριστώ την επιχειρηματική μου συνέχεια.

Ποιος χρηματοδοτεί το πρόγραμμα

city1

Η πρωτοβουλία “Pathways to Progress” του Citi Foundation, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται το BCC της PRAKSIS από τον Αύγουστο 2016, αφορά σε ένα τριετές πρόγραμμα επένδυσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων και εθελοντικής προσφοράς 10.000 εργαζομένων της Citi, με στόχο να υποστηρίξει την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση 500.000 νέων σε όλον τον κόσμο για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Πρόκειται για την επέκταση μίας αρχικής προσφοράς 50 εκατομμυρίων δολαρίων που υποστήριξε περισσότερους από 100.000 νέους σε δέκα πόλεις των ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία Pathways to Progress στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων στις μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο, στη βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού δημιουργώντας ευκαιρίες για πρώτη εργασία, πρακτική, επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τα ευρήματα μίας νέας παγκόσμιας έρευνας που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας των νέων αλλά και την έλλειψη που υπάρχει σε ευκαιρίες και δεξιότητες.

http://www.citifoundation.com/citi/foundation/programs/pathways-to-progress.htm

Αρχικοί Χρηματοδότες

Το PRAKSIS Business Coaching Center ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014. Τα πρώτα χρόνια της δράσης του, μέχρι και το Μάιο του 2016 έχει την υποστήριξη των ακόλουθων φορέων. Τους ευχαριστούμε θερμά.

original sponshors

Συνεργάτες

sinergates

Νέα – Διακρίσεις

Award 2

 

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς» στα Education Business Awards, 2017

 

 

 

 

Award 1

 

 

Αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Νεανική Επιχειρηματικότητα» στα Education Business Awards 2017

 

 

Award 3

 

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Νεανική Επιχειρηματικότητα» στα Education Business Awards, 2016

Πλατφόρμα Crowdfunding, oneup.gr

Η πλατφόρμα OneUp.gr είναι εργαλείο της PRAKSIS και του προγράμματος Business Coaching Center και δημιουργήθηκε για να δώσει λύση στην ανάγκη των νέων επιχειρηματιών να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα αρχικό κεφάλαιο, ώστε να κάνουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα. Στην εποχή της οικονομικής κρίσης και με τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης κλειστές, η PRAKSIS αναγνωρίζει την ανάγκη των νέων επιχειρηματιών για κεφάλαιο σποράς και βρίσκει λύσεις μέσω της εναλλακτικής χρηματοδότησης. Μία εξ αυτών είναι το crowdfunding ή αλλιώς «συμμετοχική χρηματοδότηση που παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα». Πρόκειται για έναν πολύ διαφορετικό τρόπο άντλησης κεφαλαίων που απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό δωρητών – υποστηρικτών, οι οποίοι θα πιστέψουν και θα επενδύσουν στην επιχειρηματική ιδέα που θεωρούν καινοτόμο και ελκυστική. Οι νέοι επιχειρηματίες κοινοποιούν την ιδέα τους σε μία πλατφόρμα crowdfunding και προσπαθούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον δωρητών, δίνοντάς τους κίνητρα / ανταλλάγματα, αλλά όχι μετοχικό μερίδιο στην επιχείρησή τους. Στόχος είναι να αποκτήσουν το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζονται για να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους όνειρο.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οι επιχειρηματίες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα κύκλο του PRAKSIS Business Coaching Center ή αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου κέντρου επιχειρηματικής εκπαίδευσης, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο www.praksis.gr/bcc. Η αίτηση τους θα αξιολογηθεί από την οργανωτική επιτροπή του προγράμματος, με κριτήριο τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δράσης.

Εκπαίδευση

Όλα τα μέλη-δημιουργοί της OneUp περνούν από ειδική εκπαίδευση για το πώς θα αναρτήσουν μία επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν τους φιλόδοξους επιχειρηματίες στον κόσμο του crowdfunding, στο πώς θα δημιουργήσουν το βέλτιστο προωθητικό υλικό και ποια κανάλια επικοινωνίας θα χρησιμοποιήσουν για να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Διαδικασία

Οι δημιουργοί μίας καμπάνιας καταθέτουν ένα συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο, όπου καταγράφουν, λεπτομερώς, για ποιο σκοπό ακριβώς ζητούν τα χρήματα από τους δωρητές. Η PRAKSIS συλλέγει τα χρήματα των δωρεών και φροντίζει για την τμηματική διάθεσή τους στους δικαιούχους, βάσει του επενδυτικού πλάνου που οι ίδιοι έχουν καταθέσει. Με αυτό τον τρόπο – και χωρίς παρακράτηση προμηθειών - εξασφαλίζουμε πως τα χρήματα που έχουν διαθέσει οι δωρητές πηγαίνουν ακριβώς για το σκοπό που έχει δηλωθεί, μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play