Τρέχουσες Παρεμβάσεις

03
Απρίλιος
2019

AMiD- ACCESS TO SERVICES FOR MIGRANTS WITH DISABILITIES

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της υποδοχής, ταυτοποίησης και αξιολόγησης  των αναγκών των μεταναστών και αιτούντων άσυλο /προσφύγων με αναπηρίες και στην προώθηση της ένταξής τους στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 

19
Μάρτιος
2019

A EUROPEAN SAFER INJECTING DRUG USE EDUCATION RESEARCH - EUROSIDER

 Το πρόγραμμα EUROSIDER αποτελεί μια ερευνητική παρέμβαση μείωσης της βλάβης, που απευθύνεται σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) και έχει ως στόχο τη μείωση των πρακτικών υψηλού ρίσκου για μετάδοση κυρίως του HIV και HCV στη συγκεκριμένη ομάδα. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε μέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου παρατήρησης ενέσιμης χρήσης: ITSESI (Individually-Tailored Support and Education for Safer Injection).

 

27
Ιούνιος
2019

CAPACITY BUILDING AND TRAINING FOR PROFESSIONALS IN ALTERNATIVE CARE IN GREECE- RIGHT AFTER CARE

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία των ανηλίκων που αποχωρούν από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης ζωής. Η δράση εναρμονίζεται με τις προτάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των ανηλίκων, που τονίζουν την ανάγκη προετοιμασίας των ανηλίκων ώστε να ενσωματωθούν στην κοινότητα, αποκτώντας σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες/δεξιότητες ζωής.

27
Ιούνιος
2019

COME FORWARD - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΟΑΤΚΙ+ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Το ζήτημα της καταπολέμησης των ΛΟΑΤΚΙ+ εγκλημάτων μίσους όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη. Παρά το γεγονός αυτό, απομένει ακόμα να αναπτυχθούν με συνοχή διασυνοριακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Για να καταπολεμηθεί με επιτυχία, χρειάζεται μια αποτελεσματική πολύ-υπηρεσιακή απάντηση, αντιμετωπίζοντας τόσο την ελλιπή αναφορά όσο και την παροχή προσιτών υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα θύματα.

06
Φεβρουάριος
2020

EMPLOYMENT 4 INCLUSION: INNOVATION FOR ENABLING SOCIAL AND LABOUR INCLUSION OF MIGRANTS, NEWCOMERS, ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES-E4I

Το έργο επικεντρώνεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών, των νεοεισερχομένων, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη: πώς να παρέχεται το βέλτιστο πρότυπο παρέμβασης για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της εργασιακής τους ένταξης, της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της δημόσιας διοίκησης και των εταιρειών.

27
Ιούνιος
2019

FACING ALL THE FACTS

Το Πρόγραμμα Facing all the Facts! στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης και καταγραφής καθώς και των αντιδράσεων απέναντι στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε εθνικό επίπεδο αλλά και πέρα από αυτό, μέσω της συνέργειας της Κοινωνίας των Πολιτών με τις δημόσιες αρχές.

06
Φεβρουάριος
2020

MULTIPLE INTELLIGENT CONVERSATION AGENT SERVICES FOR RECEPTION, MANAGEMENT AND INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE EU- WELCOME

Στόχος του έργου WELCOME είναι η έρευνα και η ανάπτυξη έξυπνων τεχνολογιών για την υποστήριξη της υποδοχής και  της ένταξης  των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, είναι η ανάπτυξη βιώσιμων και ευφυών υπηρεσιών, στις οποίες «ενσωματωμένοι έξυπνοι πολύγλωσσοι βοηθοί -agents» θα ενεργούν ως εξατομικευμένοι συντελεστές της ομάδας στόχου στο πλαίσιο διαφόρων υπηρεσιών. Για την πληρέστερη και ταχύτερη ενσωμάτωση. θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

06
Φεβρουάριος
2020

PEER2PEER: REINFORCING PEER'S INVOLVEMENT IN OUTREACH WORK-PEER2PEER

Σκοπός του Έργου είναι η μείωση της ζήτησης των ψυχοδραστικών ουσιών μέσω της ενίσχυσης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

03
Ιανουάριος
2019

LOCAL ALLIANCE FOR INTEGRATION-LION

LION-LOcal Alliance for Integration

Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης  των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στο κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play