Τρέχουσες Παρεμβάσεις

03
Απρίλιος
2019

AMiD- ACCESS TO SERVICES FOR MIGRANTS WITH DISABILITIES

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της υποδοχής, ταυτοποίησης και αξιολόγησης  των αναγκών των μεταναστών και αιτούντων άσυλο /προσφύγων με αναπηρίες και
στην προώθηση της ένταξής τους στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

 

19
Μάρτιος
2019

EUROSIDER

 Πρόκειται για μια έρευνα παρέμβασης, μέσω του εκπαιδευτικού εργαλείου επιτηρούμενης ενέσιμης χρήσης ονόματι ITSESI. Πιο συγκεκριμένα, το έργο συνίσταται σε μια ερευνητική παρέμβαση μείωσης της βλάβης σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), μέσω ενός εκπαιδευτικού εργαλείου, που έχει λάβει επιτυχούς πιλοτικής εφαρμογής στη Γαλλία.

 

27
Ιούνιος
2019

FACING ALL THE FACTS

Το Πρόγραμμα Facing all the Facts! στοχεύει στη βελτίωση της αναγνώρισης και καταγραφής καθώς και των αντιδράσεων απέναντι στην ρητορική και τα εγκλήματα μίσους σε εθνικό επίπεδο αλλά και πέρα από αυτό, μέσω της συνέργειας της Κοινωνίας των Πολιτών με τις δημόσιες αρχές.

02
Ιανουάριος
2019

PARADISO

 PARADISO - Participatory Approach for Raise Awareness and DIscrimination against Sexual and gender Orientation in healthcare sector

27
Ιούνιος
2019

RIGHT AFTER CARE

RIGHT AFTER CARE- BUILDING AND TRAINING FOR PROFESSIONALS IN ALTERNATIVE CARE IN GREECE
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και παροχή μιας ολιστικής παρέμβασης για την προετοιμασία των ανηλίκων που αποχωρούν από φορείς παροχής φροντίδας και πρόνοιας, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις μιας ανεξάρτητης, ενήλικης ζωής

03
Ιανουάριος
2019

LION-LOcal Alliance for Integration

LION-LOcal Alliance for Integration

Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην κοινωνία και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στο κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, της υγείας. 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play