ΠΟΡΝΕΙΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (TRAFFICKING) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρεία CMT Προοπτική ΕΠΕ σε συνεργασία με τη MKO PRAKSIS [με την από 25/8/2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, (ΑΔΑ: 6ΨΚΣΝ-ΜΓ6)], ανέλαβαν τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «Πορνεία & παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση (trafficking) στην Ελλάδα». Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι της έρευνας:

  • Ο εντοπισμός/ανάδειξη των διαστάσεων και των παραγόντων που συντείνουν στην ανάπτυξη του φαινομένου (trafficking).
  • Η διερεύνηση και αποτύπωση του τρόπου εκμετάλλευσης /προσέλκυσης των γυναικών-θυμάτων trafficking από τις εγκληματικές οργανώσεις (modus operandi)
  • Η καταγραφή και εκτίμηση των συνεπειών της πορνείας και της παράνομης διακίνησης και εμπορίας γυναικών σε ατομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο στην Ελλάδα.
  • Η αποτύπωση και αποτίμηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας πολιτικών, δράσεων και υφιστάμενων εμπλεκόμενων μηχανισμών.
  • Η ανάδειξη προτεραιοτήτων και η διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών, προκειμένου να αμβλυνθεί το πρόβλημα

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play