EQUAL II

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπεί στην προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η PRAKSIS συμμετέχει σε 6 Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που απαρτίζονται από ποικίλους φορείς, οι οποίοι μοιράζονται πόρους, τεχνογνωσία και πληροφορίες, προκειμένου να υποστηρίξουν ένα μεγάλο εύρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, στοχεύοντας όχι μόνο στην εύρεση, άλλα και στην δημιουργία κατάλληλων θέσεων εργασίας.

Περιληπτικά οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.) στις οποίες συμμετέχει η PRAKSIS είναι οι εξής:

1) ΙΘΑΚΗ, με ομάδα στόχο τους αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικής καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Βασικός σκοπός του έργου ήταν η ενίσχυση των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων για την κατά δυνατόν ομαλή ένταξη της ομάδας στον κοινωνικό ιστό.

2) ΝΟΣΤΟΣ, με ομάδα στόχο τα θύματα διεθνικής σωματεμπορίας, που περιλαμβάνει κυρίως γυναίκες από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Εκτός από την γωνστοποίηση του φαινομένου του trafficking και την εξασφάλιση νόμιμης παραμονής και ασφάλειας σε θύματα, το έργο προσέφερε μαθήματα ελληνικών για την διευκόλυνση πρόσβασής τους στην κοινωνία, καθώς και ειδικες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ανίχνευσης θέσεων απασχόλησης προς εργοδότες.

3) ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. - ROM (Δίκτυο για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων κατά των ROM), με στόχο πληθυσμούς Ρομά, και συγκεκριμένα τους άνεργους Τσιγγάνους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας. Η εξατομικευμένη προσέγγιση της ομάδας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης και ένταξης στην αγορά εργασίας.

4) ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, με ομάδα στόχο μετανάστες και πρόσφυγες που υπόκεινται σε διακρίσεις στους χώρους δουλειάς λόγω της εθνοτικής ή φυλετικής τους ταυτότητας. Η έμφαση του έργου ήταν στην κατοχύρωση και την άσκηση των δικαιωμάτων των οικονομικών μεταναστών που αφορούν στην εργασία, καθώς έτσι θεμελιώνεται νομικά η ένταξη και παραμονή τους στην χώρα και καθορίζεται ο τρόπος ένταξής τους στην αγορά εργασίας και τον κοινωνικό ιστό.

5) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με ομάδα στόχο τους ενήλικες άνω των 45 ετών, οι οποίοι για κάποιο λόγο βρέθηκαν εκτός εργασίας και πλέον αντιμετωπίζουν αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Στόχος λοιπόν του έργου με τίτλο «45-64: Επιστροφή» υπήρξε η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, η ταχύτατη απαξίωση των δεξιοτήτων των οποίων στην συνεχώς εξελελισσόμενη αγορά εργασίας κάνει πολύ δύσκολη την επιστροφή τους, μέσω ανάπτυξης μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μικρές ευέλικτες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους Δήμους Περιστεριού, Δράμας και Τρίπολης σε πεδία όπως οι αλληλοδιδακτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες γειτονιάς (συντήρηση κήπων, διαχείρηση ελεύθερων χώρων, μικροεπισκεύες) και οι υπηρεσίες κατ' οικόν (καθαρισμός, παραδοσιακή μαγειρική κτλ).

6) ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, με ομάδα στόχο κυρίως τους νέους ανέργους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας λόγω της ηλικίας τους, και κατά συνέπεια της ανεπαρκούς επαγγελματικής εμπειρίας τους, αλλά και μέλη άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως πρόσφυγες και μετανάστες. Δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας πληρεί τον διπλό στόχο της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτίωσης του επίπεδου διαβίωσης και της τοπικής ανάπτυξης μέσα από την κάλυψη της ανάγκης για κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play