ΤΟΠΕΚΟ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

ΤΟΠΕΚΟ

Τα ΤΟΠΕΚΟ, οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες, υλοποιούνται πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από  Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα υλοποιούμενα προγράμματα στοχεύουν στην προσέλκυση, επιλογή, προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση ανέργων σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ατομικών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε  Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και τους προσφέρει τη δυνατότητα:

 • Να αποκτήσουν τα κύρια ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα στα αντικείμενα κατάρτισης,
 • Να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες σε νέα αντικείμενα,
 • Να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με την απόκτηση πρόσθετων επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων.
 • Δράσεις κατάρτισης – Επιμόρφωσης σε επαγγελματικές κατηγορίες
 • Εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής οικονομίας
 • Προγράμματα πρακτικής Άσκησης
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για την ανάπτυξη από τους ωφελούμενους ατομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
 • Πληροφόρηση – Υποστήριξη των ωφελουμένων για πιθανές πηγές χρηματοδότησης, διαδικασίες έναρξης της επιχείρησής τους, πρόσβαση στην αγορά εργασίας κ.α.
 • Δικτύωση με άλλους επαγγελματίες και με συμβούλους / ειδικούς εμπειρογνώμονες 
 • Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική
 • Επαγγελματική συμβουλευτική
 • Ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών
 • Α.Σ.  « ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ»

Η υλοποίηση των προγραμμάτων περιλαμβάνει:

Η PRAKSIS συμμετέχει σε τέσσερις Αναπτυξιακές Συμπράξεις στην περιοχή της Αττικής:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ISONPSYCHOMETRICA - ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ 

ΕΤΑΙΡΟΙ

PRAKSIS

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΈΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.

ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της PRAKSIS ανέρχεται στα 23.000,27€, για την περίοδο από 07/2012 έως και 06/2014

 • Α.Σ. «Αλλα -  ΖΩ την Πόλη μου»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

       ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.(ADVANCEDSERVICESGROUP, LTD.)

ΕΤΑΙΡΟΙ

PRAKSIS

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.

ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της PRAKSIS ανέρχεται στις 41.000,00€, για την περίοδο από 01/2013 έως και 06/2014

 • Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ

PRAKSIS

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.Σ.Υ.Δ.Α.Π.)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΚΕΑΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της PRAKSIS ανέρχεται στα 37.309,26€, για την περίοδο από 07/2012 έως και 31/3/2014

 • Α.Σ. «ΑΝΤΑΙΟΣ»

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΟΙ

PRAKSIS

ΕΑΤΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΜΚΟ ASANTE

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της PRAKSIS ανέρχεται στα 47.812,50€, για την περίοδο από 07/2012 έως και 06/2014

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play