ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΑΞΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Το πρόγραμμα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Πράξις Ένταξης» στόχευε στην ευρύτερη εργασιακή και κοινωνική ένταξη διαφόρων ανέργων πληθυσμιακών ομάδων.

Το σχέδιο δράσης «Πράξις Ένταξης» απευθυνόταν σε ένα μεγάλο εύρος ανέργων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μετανάστες, αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, γυναίκες–αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι) που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια. 200 άνεργοι από αυτές τις κατηγορίες επωφελήθηκαν από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με εξειδικευμένα στελέχη της PRAKSIS (γιατρό, δικηγόρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και εργασιακό σύμβουλο) επιδιώκειτο να επιτύχουν την καλύτερη διαχείριση του εαυτού τους, αλλά και να διαμορφώσουν τις συνθήκες εκείνες που θα τους οδηγήσουν στην εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2006 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2008. Στο πλαίσιό του, υποστήριξε 200 άνεργους μέσα από 4.000 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος μετείχε σε 20 συνεδρίες κοινωνικής, ψυχολογικής, ιατρικής, νομικής και εργασιακής στήριξης, οι θεματικές των οποίων ήταν βασισμένες στο Ατομικό Πλάνο Δράσης. Συνολικά συμμετείχαν 118 άνδρες και 82 γυναίκες από τις τέσσερις διαφορετικές ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (106 αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, 35 γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 50 μετανάστες και 9 αποφυλακισμένοι).

Στο τέλος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Η εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων-μελών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων/Ο ρόλος της Συμβουλευτικής και των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών». Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στην «Πράξις Ένταξης», καθώς και άλλοι κοινωνικοί επιστήμονες, μίλησαν για τους τρόπους ομαλής ένταξης στην αγορά εργασίας ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

 

Δήμος Δράμας:
Τον Ιούνιο 2008 η PRAKSIS, σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας, πραγματοποίησε 280 ατομικές και 12 ομαδικές συνεδρίες των 10 ατόμων, σε 40 άνεργους. Η πλειοψηφία των ωφελούμενων ήταν γυναίκες από 22–27 ετών, επιβεβαιώνοντας τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ανατολική Μακεδονία. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπήρξαν 7 Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), 18 Ρομά, 4 μακροχρόνια άνεργοι, μια αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και ένα μέλος πολύτεκνης οικογένειας.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play