ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη χρηματοδοτική υποστήριξη της εφαρμογής των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης και των ίσων ευκαιριών, όπως αυτά καθορίζονται στην Κοινωνική Ατζέντα.

Το παρόν πρόγραμμα στόχευε να εστιάσει στην ενδυνάμωση της συμμετοχής όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη. Βασικός στόχος του προγράμματος υπήρξε η ενθάρρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής όλων όσων έχουν ενεργό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών μέσω της βελτίωσης της γνώσης και την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων ζητημάτων των ομάδων αυτών, μέσω της διοργάνωσης πέντε ημερίδων.

Απώτερος στόχος ήταν η βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών που αφορούν σε άνεργους-φτωχούς εργαζόμενους, ηλικιωμένους, γυναίκα-παιδί-οικογένεια και μετανάστες, ΑΜΕΑ, μέσω της δημιουργίας ενός forum ουσιαστικής και εποικοδομητικής διάδρασης μεταξύ αυτών που σχεδιάζουν, αυτών που υλοποιούν και των αποδεκών των πολιτικών.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play