ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ "PASS THE LIGHT"

Το "Pass the Light" αποτέλεσε πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τις στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) και αντικείμενο του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη σχεδιασμού δραστηριοτήτων ώστε οι στρατηγικές Δ.Β.Μ. να καταστούν ορατές από τον ευρύ πληθυσμό και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Βασικοί στόχοι:

  • Η διάχυση των εμπειριών και καλών πρακτικών για την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις στρατηγικές της Δ.Β.Μ. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε διαφορετικές κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες πληθυσμού.
  • Η ανάπτυξη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Η ανάπτυξη των δράσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

Η PRAKSIS ανέλαβε την υλοποίηση σεμιναρίων που απευθύνονται σε προσωπικό, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους των Μ.Κ.Ο. και των Σωματείων εργαζομένων.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play