ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΑΠ’ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ΩΜΕΓΑ (1.3. α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΑΠ’ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ΩΜΕΓΑ (1.3. α)

 Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών, και επομένως το πιο "χρήσιμο μέτρο πολιτικής" είναι η εκμάθηση της γλώσσας αυτής.

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε ενήλικους μετανάστες, ώστε να εμπλουτισθούν οι επικοινωνιακές τους γνώσεις και δεξιότητες στην ελληνική γλώσσα και να επιτευχθεί η ενίσχυση της ενταξιακής διαδικασίας της ομάδας. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποτελέσει μέσον για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και για την αποτελεσματικότερη ενεργό ένταξη των μεταναστών και των οικογενειών τους, στην ελληνική κοινωνία. Παράλληλα η απόκτηση γνώσεων σε σχέση με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι μετανάστες να χειρίζονται μετά τον κύκλο των μαθημάτων ένα επαρκές σύνολο δεξιοτήτων και στάσεων, απαραίτητων για τη συνεχιζόμενη κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ένταξή τους στη χώρα υποδοχής. Αυτό ωφελεί τόσο τους ίδιους, τα προσωπικά - επαγγελματικά τους σχέδια για τη ζωή τους στην Ελλάδα, όσο και την ίδια τη χώρα, καθώς με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, η θέληση, και οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή.

Η συμμετοχή των μεταναστών στο σεμινάριο, θα βελτιώσει την γνώση τους ελληνικών, αυξάνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας στην χώρα που κατοικούν. Επίσης, οι γνώσεις τους στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τους Έλληνες και τις συνήθειές τους, να επικοινωνήσουν μαζί τους και να ενταχθούν ευκολότερα στη χώρα που ζουν. Έτσι, γίνεται πιο εύκολη η καθημερινότητα των μεταναστών στον τόπο εργασίας, κατοικίας και συνδιαλλαγής.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδανικά σε ενήλικους μετανάστες και μετανάστριες υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων η διαμονή στην Ελλάδα έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα (δηλαδή έχουν άδεια διαμονής και εργασίας σε ισχύ).

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play