ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΡΟΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»

 

Το πιλοτικό Πρόγραμμα «Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Roma Youth Action Plan από την PRAKSIS. Η ιδέα στηρίζεται στην ανάγκη εκπαίδευσης Ρομά διαμεσολαβητών υγείας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 20 νέοι Ρομά της Αττικής θα καταρτιστούν θεωρητικά, μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης, σε ζητήματα δημόσιας υγείας που απασχολούν τους οικισμούς τους, θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσα από επισκέψεις σε δομές υγείας και θα διοργανώσουν διαδραστικά εργαστήρια στις κοινότητές τους, τα οποία θα προάγουν την εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ/ΧΟΡΗΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας

European YouthFoundation

01/02/2014- 30/06/2014

 

Δείτε αναλυτικά το παραγόμενο έργο:

1. Οδηγός εκπαιδευτών και εισηγητών

2. Εγχειρίδιο Συμμετεχόντων

3. Πρακτικός οδηγός για την υλοποίηση δράσεων προαγωγής υγείας με τους Ρομά

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play