ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η κινητή μονάδα της Θεσσαλονίκης στελεχώνεται από έμμισθο ιατρικό προσωπικό και περιλαμβάνει ένα Γενικό Ιατρό, έναν νοσηλευτή και έναν κοινωνικό λειτουργό. Η λειτουργία της δράσης της «Κατ' οίκον ιατρικής υποστήριξης» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Υποτροφιών Αγγελόπουλου CGIU για την υλοποίηση της πρότασης της υπότροφου Τσακίρη Δέσποινας με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Παρέχουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προσφέρουμε πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και, όπου κρίνεται αναγκαίο, κατευθύνουμε με ιατρική, νομική και κοινωνική υποστήριξη στις απαραίτητες διαθέσιμες δομές υγείας. Διαρκής στόχος μας παραμένει η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας σε ανθρώπους που στερούνται ελεύθερης πρόσβασης στο Ε.Σ.Υ.

Στις επισκέψεις κατ' οίκον δίνεται η δυνατότητα πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης ανάλογα με το υφιστάμενο ιατρικό πρόβλημα. Σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης του περιστατικού, γίνεται παραπομπή προς δομές του Ε.Σ.Υ ή σε ειδικούς ιατρούς που συνεργάζονται με την PRAKSIS ενώ υπάρχει και δικτύωση με άλλες Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Επίσης, σε επίπεδο παρακολούθησης χρόνιων νοσημάτων παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικών και ακτινολογικών) σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα. Τέλος οι ιατροί εμπλέκονται άμεσα σε όλες τις δράσεις προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Στόχος της δράσης της κατ' οίκον ιατρικής υποστήριξης της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη είναι η δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής με επισκέψεις κατ' οίκον σε κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες ανθρώπων που δεν μπορούν να μεταβούν σε ιατρεία λόγω κινητικών προβλημάτων και στερούνται κατά κύριο λόγο ασφαλιστικής κάλυψης. Οι επιμέρους ειδικοί στόχοι της κατ' οίκον υποστήριξης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας, υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και η ευαισθητοποίηση/κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας.

Αναπόσπαστο τμήμα της παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας αποτελεί το Φαρμακείο. Απ' αυτό μπορούν να προμηθεύονται οι ασθενείς δωρεάν την απαραίτητη αγωγή τους είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση ενός οξέος προβλήματος, είτε για τη συνέχιση της συστηματικά λαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής. Η λειτουργία του φαρμακείου στηρίζεται στην προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού από ευαισθητοποιημένους ιδιώτες ή φορείς. Το υλικό αυτό συλλέγεται, καταγράφεται, ταξινομείται και διατίθεται προς τους ασθενείς κάτω από απόλυτα ασφαλείς και διαφανείς διαδικασίες. Ταυτόχρονα υπάρχει μέριμνα το τυχόν πλεονάζον υλικό να δωρίζεται σε άλλους φορείς, προκειμένου να μην μείνει ανεκμετάλλευτο έως την ημερομηνία λήξης του.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play