ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ

Η PRAKSIS, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου και την Μ.Κ.Ο. Ιατρική Παρέμβαση, υλοποίησε το πρόγραμμα «Στήριξη ευπαθών Ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στα Σημεία Εισόδου, καθώς και σε περιοχές με μεγάλη συσσώρευση των Ομάδων- Στόχων» από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλη του 2013. Το πρόγραμμα συνάδει με τους σκοπούς και προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων 2012 του ΕΤΠ και τις Εθνικές Προτεραιότητες για συνθήκες υποδοχής των προσφύγων, δίνοντας προτεραιότητα και έμφαση στην παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης αλλοδαπών που πιθανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας και εντοπίζονται στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας Θεσσαλονίκη, Πορόια, Προμαχώνας, Παρανέστι, Ηγουμενίτσα, Πάτρα και Δωδεκάνησα.

Ο πληθυσμός των μεταναστών και αιτούντων άσυλο που εισρέουν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από περιοχές με γενικευμένη βία, αστάθεια και φτώχια όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Σομαλία, την Σενεγάλη και άλλες αφρικανικές χώρες. Ο πληθυσμός αυτός είναι ιατρικά ευάλωτος λόγω παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τις συνθήκες στη χώρα καταγωγής του και κυρίως με την έκθεσή του σε βία και την ανεπαρκή του πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ο πληθυσμός των μεταναστών και αιτούντων άσυλο είναι άλλωστε ευάλωτος και λόγω του επίπονου και συχνά επικίνδυνου ταξιδιού του προς την Ευρώπη.

Για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του συγκεκριμένου πληθυσμού και την αναγνώριση ευάλωτων περιστατικών που χρήζουν ειδικής αρωγής χρειάζεται να λειτουργεί ένα σύστημα διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού (screening). Το σύστημα αυτό απαραίτητα περιλαμβάνει την κλινική εξέταση του συνόλου του πληθυσμού και τη δυνατότητα για αρχική εκτίμηση της κατάστασης ψυχικής υγείας ομάδων του πληθυσμού. Έχοντας υπόψη τις συνθήκες στις οποίες δρούμε, η ιατρική πράξη δεν πρέπει να κατανοηθεί με την στενή έννοια. Αφορά στην πραγματικότητα όλα τα υγειονομικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ατόμων και πληθυσμών όπως πρόσβαση σε καθαρό νερό, τουαλέτες, κλπ.

 

Στην συνέχεια, στο πλαίσιο των Επειγόντων μέτρων του 2013 του ΕΤΠ, από τον Μάϊο έως τον Οκτώβριο του 2013, PRAKSIS και οι Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται ξανά με σκοπό την υλοποίηση του Μέτρου: Παροχή Ιατρικής, Ψυχολογικής και Νομικής βοήθειας και ενίσχυση της διαδικασίας αναγνώρισης ευπαθών ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, με παράλληλη υποστήριξη για την κάλυψη βασικών αναγκών, στα σημεία εισόδου, καθώς και σε περιοχές με μεγάλη συσσώρευση των ομάδων-στόχο.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς ανέπτυξαν υπηρεσίες υγειονομικής στήριξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νομικής συνδρομής, σε πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας (Πάτρα, Δωδεκάνησα, Λέσβος, Χίο, Σάμο, Κεντρική Μακεδονία, Παρανέστι, Ποροία, Προμαχώνας) και σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης της ομάδας στόχο που υφίσταται μεταναστευτικές πιέσεις. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, η ενημέρωση τους για τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η υποστήριξη για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών. Δευτερεύοντες στόχοι ήταν η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού και η ενίσχυση των τοπικών υγειονομικών δομών, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, μέσω πρωτοβάθμιας ιατρικής στήριξης του παραπάνω πληθυσμού.

Κύριος άξονας του προγράμματος ήταν η λειτουργία μιας Ιατρικής Κινητής Μονάδας για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συνδρομής και παροχής ειδών, σε ανθρώπους που χρήζουν Διεθνούς Προστασίας και κρατούνται μέσα σε χώρους κράτησης, στην Βόρεια Ελλάδα (ευρύτερη περιοχής της Θεσσαλονίκης έως Προμαχώνα).

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play