ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (TRANSNATIONAL OBSERVATORY FOR REFUGEE’S RESETTLEMENT IN EUROPE - T.O.R.R.E.)

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μήνες, με ημερομηνία έναρξης τον Μάιο του 2012.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (TRANSNATIONAL OBSERVATORY FOR REFUGEE’S RESETTLEMENT IN EUROPE - T.O.R.R.E.)

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην πιο αποτελεσματική συνεργασία και δικτύωση αναφορικά με την μετεγκατάσταση των προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση της κουλτούρας αλληλεγγύης και της εφαρμογής ανθρωπιστικών πολιτικών και την εφαρμογή καλών πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και με τελικό αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση ενός διακρατικού Παρατηρητηρίου που θα συνδέει τις δράσεις αυτές.

Εργαλεία για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι:

  • έρευνα, αναφορές και μελέτες,
  • διάχυση πληροφόρησης - έντυπα και μέσω διαδικτύου,
  • σχεδιασμός και εφαρμογή των δομών του Παρατηρητηρίου,
  • εξειδικευμένες ομάδες εργασίας μεταξύ των εταίρων και
  • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων καθώς και μεταξύ αρμόδιων φορέων, δομών, υπηρεσιών και οργανισμών.

 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play