ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 1.1Α/2011

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 1.1Α/2011

Συγκεκριμένα, δύο γραφεία στην Αθήνα και από ένα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Λαμία και Ρόδο και 3 Κέντρα Ενημέρωσης-Διαμεσολάβησης σε Τρίπολη, Χίο και Δράμα. Η λειτουργία των γραφείων υποστηρίζεται επαρκώς με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό (δικηγόρους, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές/διερμηνείς, γραμματειακή υποστήριξη κ.λπ.).                                             

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών που αφορούν στην υποδοχή, ενημέρωση, συμβουλευτική και εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στους θεσμούς και τα δημόσια αγαθά και υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την παροχή νομικής και διοικητικής συνδρομής κατά την συναλλαγή τους με την ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα οι στόχοι είναι η προώθηση της επίλυσης πρακτικών και διοικητικών ζητημάτων, καθώς και η επείγουσα νομική συνδρομή για θέματα καθεστώτος παραμονής, ενώ παράλληλα η PRAKSISπαρέχει νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας, ασφαλιστικού, αστικού και οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής νομοθεσίας κ.λπ. Παράλληλα έχει προβλεφθεί η παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, για το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι γλωσσικές ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες των επωφελουμένων υπηκόων τρίτων χωρών. 

 

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play