«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

polites kosmou etairoi

 

Στόχος του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ήταν η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών με θεματολογία που αφορά άμεσα τους πολίτες τρίτων χωρών. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, έγινε προσπάθεια εξοικείωσης των μεταναστών σε θέματα ραδιοφωνίας και ευρύτερα τεχνικών παραγωγής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 24 μεταναστών-στριών και 20 γηγενών σε θέματα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης (Community Media), με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στην παραγωγή των ίδιων των εκπομπών.

Μέσω του προγράμματος έγινε προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί;
• Έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών για θέματα που τους αφορούν.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γηγενούς πληθυσμού για περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα μας.
• Εξοικείωση των πολιτών τρίτων χωρών σε θέματα ραδιοφωνίας και ευρύτερα τεχνικών παραγωγής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου μέσα από αυτές να αποκτήσουν τις δικές τους εκπομπές/ παραγωγές.
• Ενημέρωση μέσα από τις εκπομπές για θέματα που αφορούν στην υγεία, εργασία, εκπαίδευση, στέγαση, δημόσια διοίκηση, νομική και διοικητική πληροφόρηση, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, ζητήματα διαφορετικότητας και ρατσισμού, ελληνική ιστορία, σύστημα διακυβέρνησης, κ.α.
• Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών και Ελλήνων, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους κατά την υλοποίηση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Οι ραδιοφωνικές εκπομπές «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» μεταδίδονταν από το ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM» από Δευτέρα έως Παρασκευή 19:00-19:30 και είχαν στόχο αφενός την ενημέρωση των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών στην χώρα μας για τα θέματα που τους αφορούν (όπως για παράδειγμα η υγεία, η εργασία, η εκπαίδευση, η στέγαση, οι δημόσιες υπηρεσίες, η νομική και διοικητική υποστήριξη, ήθη και έθιμα της χώρας υποδοχής, γεωγραφία κλπ) και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής σε ζητήματα διαφορετικότητας.

Επιπλέον στο πλαίσιο του έργου παράχθηκαν:
-Οκτάγλωσσος ενημερωτικός Πολύ-Οδηγός με θεματολογία αντίστοιχη των εκπομπών
-Ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία είναι δυνατή η υποβολή ερωτημάτων και θεμάτων προς συζήτηση στις ραδιοφωνικές εκπομπές www.politestoukosmou.gr , ενώ έχει δημιουργηθεί στο facebook η σελίδα του προγράμματος πολίτες του κόσμου.
-Ντοκυμαντέρ που θα εξοικειώνει μέσω πρακτικών τους υπηκόους τρίτων χωρών με θέματα ραδιοφωνικής παραγωγής.

 

banner 1

 

polites kosmou xorigoi

Το Έργο 1.4.β/13 έχει τίτλο : «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού», και υλοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης π.τ.χ, με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play