Παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί

17
Μάρτιος
2014

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΡΟΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»

 

Το πιλοτικό Πρόγραμμα «Ρομά Διαμεσολαβητές Υγείας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Roma Youth Action Plan από την PRAKSIS. Η ιδέα στηρίζεται στην ανάγκη εκπαίδευσης Ρομά διαμεσολαβητών υγείας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 20 νέοι Ρομά της Αττικής θα καταρτιστούν θεωρητικά, μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης, σε ζητήματα δημόσιας υγείας που απασχολούν τους οικισμούς τους, θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσα από επισκέψεις σε δομές υγείας και θα διοργανώσουν διαδραστικά εργαστήρια στις κοινότητές τους, τα οποία θα προάγουν την εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας. 

 

20
Ιούλιος
2015

ΠΟΡΝΕΙΑ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (TRAFFICKING) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρεία CMT Προοπτική ΕΠΕ σε συνεργασία με τη MKO PRAKSIS [με την από 25/8/2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, (ΑΔΑ: 6ΨΚΣΝ-ΜΓ6)], ανέλαβαν τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: «Πορνεία & παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση (trafficking) στην Ελλάδα». Το έργο εντάσσεται στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

01
Οκτώβριος
2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTION/2015 - ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015-2030

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACTION/2015 - ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015-2030

Το ACTION/2015 έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης και να δώσει το έναυσμα για ενεργό δράση. Σε όλο τον κόσμο έχουν οργανωθεί καμπάνιες και εκδηλώσεις επικεντρωμένες στους νέους στόχους του 2015-2030.

 

08
Ιούλιος
2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ "PASS THE LIGHT"

Το "Pass the Light" αποτέλεσε πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με τις στρατηγικές της Δια Βίου Μάθησης (Δ.Β.Μ.) και αντικείμενο του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη σχεδιασμού δραστηριοτήτων ώστε οι στρατηγικές Δ.Β.Μ. να καταστούν ορατές από τον ευρύ πληθυσμό και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

20
Ιούλιος
2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η PRAKSIS υλοποιεί στον Δήμο της Αθήνας, το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» με τίτλο «Απ’την αρχή» το οποίο στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης 35 ατόμων ή οικογενειών που ζουν σε συνθήκες έλλειψης στέγης. Επιπλέον προβλέπεται υποστήριξη µέσω της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εργασιακής συμβουλευτικής με στόχο την πλήρη αυτονόμηση και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό 14 τουλάχιστον ατόμων.

23
Οκτώβριος
2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΑΠ’ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ΩΜΕΓΑ (1.3. α)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- ΑΠ’ ΤΟ ΑΛΦΑ ΣΤΟ ΩΜΕΓΑ (1.3. α)

Η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή κοινωνική και οικονομική ένταξη των μεταναστών, και επομένως το πιο χρήσιμο μέτρο πολιτικής" είναι η εκμάθηση της γλώσσας αυτής.

23
Οκτώβριος
2013

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η στεγαστική συνδρομή είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η PRAKSIS σε συνεργασία με άλλους τρεις φορείς (Ελληνικό Συμβούλιο Για Τους Πρόσφυγες, Γιατροί Του Κόσμου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός) και αφορά αιτούντες άσυλο.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
08
Ιούλιος
2016

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το παρόν πρόγραμμα στόχευε να εστιάσει στην ενδυνάμωση της συμμετοχής όλων των παραγόντων που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη.

27
Ιούνιος
2016

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΑΞΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Το πρόγραμμα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Πράξις Ένταξης» στόχευε στην ευρύτερη εργασιακή και κοινωνική ένταξη διαφόρων ανέργων πληθυσμιακών ομάδων.

21
Ιούνιος
2016

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΚΟ

Βασικός στόχος των "Σχεδίων Δράσης ΜΚΟ", που είχαν έντονα τοπικό χαρακτήρα, υπήρξε η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων μέσα από την ενεργό συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

22
Ιούνιος
2016

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΑ

Σε συνεργασία με το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, η PRAKSIS υλοποίησε «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» σε Κλειστή Φυλακη Χαλκίδας, επιχειρώντας να προσεγγίσει το πρόβλημα της ανεργίας και της κοινωνικής (επαν)ένταξης των κρατούμενων ανδρών.

24
Οκτώβριος
2013

ΤΟΠΕΚΟ

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

ΤΟΠΕΚΟ

Τα προγράμματα που υλοποιούνται στοχεύουν στην προσέλκυση, επιλογή, προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση ανέργων σε τοπικό επίπεδο μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ατομικών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play