Παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί

10
Ιούνιος
2016

EQUAL II

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπεί στην προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

23
Οκτώβριος
2013

ERF - MOBILE SUPPORT

ERF - MOBILE SUPPORT

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η λειτουργία ιατρικής μονάδας για την παροχή ιατρικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης και η διασφάλιση της υγιεινής διαβίωσης προσώπων που πιθανόν χρήζουν διεθνούς προστασίας, στην περιοχή της Β. Ελλάδας

17
Μάρτιος
2014

ERF - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Η δράση αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ και αφορά σε δράσεις που απευθύνονται σε ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στη χώρα μας, συνήθως κάτω από άσχημες και επισφαλείς συνθήκες. Ως ασυνόδευτα ανήλικα θεωρούμε τα άτομα κάτω των 18 ετών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κάποιου επίτροπου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, καθώς συχνά γίνονται θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης (π.χ. σεξουαλική εκμετάλλευση, επαιτεία κλπ).

 

23
Οκτώβριος
2013

ERF – ΣTΕΓΗ (ΔΡΑΣΗ Α.1)

Ένας ολόκληρος κόσμος κάτω από μια Στέγη

ERF – ΣTΕΓΗ (ΔΡΑΣΗ Α.1)
20
Ιούλιος
2015

ERF – ΣTΕΓΗ (ΔΡΑΣΗ Α.4)

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ

Η δράση αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ και αφορά σε δράσεις που απευθύνονται σε ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στη χώρα μας, συνήθως κάτω από άσχημες και επισφαλείς συνθήκες. Ως ασυνόδευτα ανήλικα θεωρούμε τα άτομα κάτω των 18 ετών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κάποιου επίτροπου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, καθώς συχνά γίνονται θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης (π.χ. σεξουαλική εκμετάλλευση, επαιτεία κλπ).

23
Οκτώβριος
2013

ERF- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ERF- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος εργασιακής συμβουλευτικής είναι η διευκόλυνση και βελτίωση των συνθηκών εργασιακής ένταξης των ατόμων που εξυπηρετούν τα Πολυιατρεία της PRAKSIS. Το Γραφείο Εργασιακής Συμβουλευτικής (σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη) διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προετοιμασίας για συνέντευξη με τον εργοδότη, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και ενημέρωσης σε θέματα κατάρτισης.

27
Ιούλιος
2016

JEUNES RELAIS SOLIDAIRES

Η Γαλλική οργάνωση CRASIC ένωσε οργανώσεις νέων από διαφορετικές χώρες από την Ευρώπη, την Αφρική και την Λατινική Αμερική με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση και πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης νέων μέσω άτυπης πολιτιστικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία διόδου επικοινωνίας.

30
Οκτώβριος
2015

MOBILE MEDICAL UNITS

Από τον Ιανουάριο του 2015, πάνω από 500,000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μεσόγειο θάλασσα. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς κλίμακας προσφυγικής κρίσης, η ΜΚΟ PRAKSIS με την χρηματοδότηση της οργάνωσης INTERNATIONAL MEDICAL CORPS, από τον Οκτώβριο 2015, υλοποιεί το πρόγραμμα με διακριτικό τίτλο MEDICAL MOBILE UNITS (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ).

20
Ιούλιος
2015

Promoting Family Reunification and transfer of Unaccompanied Minor Asylum Seekers (UMASs) under the Dublin Regulation - PRUMA

Το Πρόγραμμα PROMOTING FAMILY REUNIFICATON AND TRANSFER OF UNACCOMPANIED MINOR ASYLUM SEEKERS (UMASs) UNDER DUBLIN REGULATION - PRUMA έχει ως στόχο να υποστηρίξει την έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων της οικογενειακής επανένωσης που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Δουβλίνου καθώς και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με τον Κανονισμό αυτό, με την καταγραφή, ανάλυση και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP).

20
Ιούλιος
2015

Promoting Family Reunification and transfer of Unaccompanied Minor Asylum Seekers (UMASs) under the Dublin Regulation - PRUMA (Copy)

Το Πρόγραμμα PROMOTING FAMILY REUNIFICATON AND TRANSFER OF UNACCOMPANIED MINOR ASYLUM SEEKERS (UMASs) UNDER DUBLIN REGULATION - PRUMA έχει ως στόχο να υποστηρίξει την έγκαιρη εφαρμογή των διατάξεων της οικογενειακής επανένωσης που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Δουβλίνου καθώς και να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με τον Κανονισμό αυτό, με την καταγραφή, ανάλυση και εφαρμογή τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP).

29
Οκτώβριος
2015

PROTECTION ASSISTANCE FOR CHILDREN ON THE MOVE IN LESVOS

Από τον Ιανουάριο του 2015, πάνω από 500,000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μεσόγειο θάλασσα, εκ των οποίων το 23% είναι παιδιά. Παιδιά που βρίσκονται εκτεθειμένα σε μια σειρά κινδύνων, εκμετάλλευση, βία και παραμέληση, βιώνοντας τραυματικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς κλίμακας προσφυγικής κρίσης, η ΜΚΟ PRAKSIS και η Οργάνωση Save the Children International ξεκίνησαν μια νέα συνεργασία που εστιάζει στην προστασία ευάλωτων ανηλίκων, στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, και στην παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών παιδιών σε κίνηση.

17
Ιούλιος
2015

REACT : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

reacttype Το έργο REACT στοχεύει στην ενημέρωση, καταγραφή, υποστήριξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων μέσα από τη λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και μέσα από τη λειτουργία Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης για ζητήματα διακρίσεων. Μέσω του προγράμματος κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τους τρόπους αντιμετώπισης φαινομένων διάκρισης, αλλά και παράλληλα να υποστηριχθεί δωρεάν σε περαιτέρω διαδικασίες.

27
Ιούνιος
2016

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΡΕΑ

Στα τέλη Μαϊου του 2008, 123 άτομα μεταφέρθηκαν από τη Λέρο και τη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις της 5ης Κατασκήνωσης Αγ. Ανδρέα (πρώην δημοσιογραφικό χωριό). Τα άτομα, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονταν από το Αφγανιστάν, είχαν στο σύνολό τους δηλώσει στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές ότι ήταν ανήλικοι.

24
Οκτώβριος
2013

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 1.1Α/2011

ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 1.1Α/2011

Το πρόγραμμα αφορά στη Νομική και Διοικητική Υποστήριξη υπηκόων τρίτων χωρών μέσω στελεχωμένων γραφείων γι’ αυτόν τον σκοπό σε όλες τις Ενιαίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Ελλάδας.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play