Παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί

21
Σεπτέμβριος
2015

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΓΜΔ (ΕΙΔΟΜΕΝΗ – ΓΕΥΓΕΛΗ)

 Από τις 23 Αυγούστου 2015, η PRAKSIS πραγματοποιεί παρεμβάσεις στην Ειδομένη με τη χρηματοδότηση και συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)με στόχο την αποτύπωση των βασικών αναγκών των πληθυσμών που βρίσκονται εκεί, καθώς και τον σχεδιασμό και εφαρμογή των κατάλληλων δράσεων για την μέγιστη ανακούφιση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

04
Σεπτέμβριος
2015

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PRAKSIS ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ

Από τις 19 Αυγούστου 2015 , η PRAKSIS στηρίζει εθελοντικά το νέο εγχείρημα της δημιουργίας ανοιχτού καταυλισμού υποδοχής προσφυγικών ροών στην περιοχή του Ελαιώνα.

18
Μάρτιος
2014

ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Η PRAKSIS συνεργάζεται με το Κέντρο Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης το οποίο χρηματοδοτείται από το SOLIDARITYNOW, και λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2014 ιατρικές υπηρεσίες με στόχο την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικά ομάδων. 

04
Ιούνιος
2015

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»: ένα πρόγραμμα της PRAKSIS για ανθρώπους άνω των 65 ετών

Όταν πρωτοσκεφτήκαμε στην PRAKSIS το πρόγραμμα για ηλικιωμένους «Ασφαλείς στο σπίτι», έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει ασφάλεια για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Η στενή ερμηνεία του σε αυτές τις ηλικίες επιβάλλει αγορά συναγερμών, αλλαγή στα κάγκελα ή τις μάντρες, εγκατάσταση πόρτας ασφαλείας και βαριές κλειδαριές για την αποτροπή της έκθεσής τους σε κλοπές. Όταν όμως η κουβέντα άγγιξε το μεδούλι του φόβου που προκαλεί η ανασφάλεια προέκυψαν και άλλες προεκτάσεις. Ασφαλής για παράδειγμα είναι ο άνθρωπος που προστατεύεται από ατυχήματα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Έτσι δόθηκε η διάσταση της προστασίας από πτώσεις και της αύξησης κατά συνέπεια του επιπέδου αυτονομίας και του χρόνου παραμονής των ηλικιωμένων στο σπίτι τους. Ασφαλής είναι και ο άνθρωπος που δε θα κληθεί, με τα πιθανά κινητικά του προβλήματα ή τη δυσκαμψία του, να σφουγγαρίζει δάπεδα από διαρροές ή να καθαρίζει τη μούχλα στους τοίχους –πέραν από τις όποιες επιπτώσεις έχουν αυτά και στην υγεία του. Ασφαλής είναι και ο άνθρωπος που δε νιώθει μόνος. Αυτά είναι προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν, αν κάποιος επενέβαινε -έστω τοπικά- στις συνθήκες διαβίωσής του, στα προβληματικά σπίτια. Ακριβώς αυτό που οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές δεν μπορούσαν να κάνουν γιατί πολύ απλά, δεν «έβγαιναν» οικονομικά ή γιατί οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα είναι είτε υποστελεχωμένες είτε δε λειτουργούν.

01
Απρίλιος
2015

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ολοκλήρωση του προγράμματος "Ανάπτυξη και Δημοκρατία"
Με την ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 31 Μαρτίου 2015, έκλεισε το έργο "Ανάπτυξη και Δημοκρατία" που ανέλαβε ενόψει του εξαμήνου της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. να υλοποιήσει η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη. H PRAKSIS, ως μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας, είχε αναλάβει μέρος του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα, τη συνδιοργάνωση ημερίδας κατά το εξάμηνο της Προεδρίας και την εκτύπωση μερικών καλών πρακτικών συνεργασίας κράτους και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

24
Οκτώβριος
2013

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξέτασης της HIV λοίμωξης σε ευάλωτες ομάδες στην περιοχή της Αθήνας και άμεση διασύνδεση με τη Μονάδα Λοίμωξης του Ευαγγελισμού σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

17
Μάρτιος
2015

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στόχος του προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ήταν η παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών με θεματολογία που αφορά άμεσα τους πολίτες τρίτων χωρών. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, έγινε προσπάθεια εξοικείωσης των μεταναστών σε θέματα ραδιοφωνίας και ευρύτερα τεχνικών παραγωγής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 24 μεταναστών-στριών και 20 γηγενών σε θέματα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισμικά Μέσα Ενημέρωσης (Community Media), με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους στην παραγωγή των ίδιων των εκπομπών.

17
Μάρτιος
2014

ADDRESSING THE NEEDS OF UNACCOMPANIED MINORS (UAMS) IN GREECE

 

Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μεταναστεύσεως Ελλάδος, υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης για ασυνόδευτους ανηλίκους που επιθυμούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους στις χώρες προέλευσης. Η PRAKSIS, εταίρος του προγράμματος, έχει αναλάβει δράσεις για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το πρόγραμμα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

 

27
Ιούλιος
2016

DRIVE - Διακρατική Συνεργασία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από Χώρες της Μεσογείου για τον Καθορισμό και τον Προσδιορισμό Ευάλωτων Πληθυσμών

Στόχος του προγράμματος ήταν να αναπτύξει τη δικτύωση και το capacity building μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), τοπικών παροχών υπηρεσιών, διεθνών οργανισμών και των Κρατών Μελών, προωθώντας την ικανότητα που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι φορείς να ταυτοποιούν και να προωθούν τους πρόσφυγες και τους χρήζοντας προστασίας, από μεικτές θαλάσσιες προελεύσεις, (συμπεριλαμβανομένων κυρίως των παιδιών, των γυναικών καθώς και των θυμάτων σωματεμπορίας και ψυχολογικών τραυμάτων) προς διαδικασίες παροχής προστασίας.

10
Ιούνιος
2016

EQUAL II

Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL αποσκοπεί στην προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά εργασίας.

23
Οκτώβριος
2013

ERF - MOBILE SUPPORT

ERF - MOBILE SUPPORT

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η λειτουργία ιατρικής μονάδας για την παροχή ιατρικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης και η διασφάλιση της υγιεινής διαβίωσης προσώπων που πιθανόν χρήζουν διεθνούς προστασίας, στην περιοχή της Β. Ελλάδας

17
Μάρτιος
2014

ERF - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Η δράση αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ και αφορά σε δράσεις που απευθύνονται σε ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στη χώρα μας, συνήθως κάτω από άσχημες και επισφαλείς συνθήκες. Ως ασυνόδευτα ανήλικα θεωρούμε τα άτομα κάτω των 18 ετών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κάποιου επίτροπου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, καθώς συχνά γίνονται θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης (π.χ. σεξουαλική εκμετάλλευση, επαιτεία κλπ).

 

20
Ιούλιος
2015

ERF – ΣTΕΓΗ (ΔΡΑΣΗ Α.4)

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ

Η δράση αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα ΣΤΕΓΗ και αφορά σε δράσεις που απευθύνονται σε ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στη χώρα μας, συνήθως κάτω από άσχημες και επισφαλείς συνθήκες. Ως ασυνόδευτα ανήλικα θεωρούμε τα άτομα κάτω των 18 ετών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κάποιου επίτροπου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, καθώς συχνά γίνονται θύματα κάθε μορφής εκμετάλλευσης (π.χ. σεξουαλική εκμετάλλευση, επαιτεία κλπ).

23
Οκτώβριος
2013

ERF- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ERF- ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος εργασιακής συμβουλευτικής είναι η διευκόλυνση και βελτίωση των συνθηκών εργασιακής ένταξης των ατόμων που εξυπηρετούν τα Πολυιατρεία της PRAKSIS. Το Γραφείο Εργασιακής Συμβουλευτικής (σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη) διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, προετοιμασίας για συνέντευξη με τον εργοδότη, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και ενημέρωσης σε θέματα κατάρτισης.

27
Ιούλιος
2016

JEUNES RELAIS SOLIDAIRES

Η Γαλλική οργάνωση CRASIC ένωσε οργανώσεις νέων από διαφορετικές χώρες από την Ευρώπη, την Αφρική και την Λατινική Αμερική με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, την ενθάρρυνση και πρόωθηση της κοινωνικής ένταξης νέων μέσω άτυπης πολιτιστικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία διόδου επικοινωνίας.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας