Εγγραφή σε μητρώα


Η PRAKSIS είναι εγγεγραμμένη στα εξής Μητρώα:

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων / Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) / Υπουργείο Εξωτερικών
  • Μητρώο Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής/ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
  • Μητρώο Υπηρεσίας Ασύλου/ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play