Εγγραφή σε μητρώα


Η PRAKSIS είναι εγγεγραμμένη στα εξής Μητρώα:

 • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που κατέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
 • Μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
  Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), Υπουργείο Εξωτερικών
 • Μητρώο Φορέων Κοινωνίας των Πολιτών
  Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 • Μητρώο Υπηρεσίας Ασύλου
  Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 • Μητρώο Προμηθευτών της Ε.Α.ΤΑ.Α.Ε
 • Η PRAKSIS έχει πιστοποιηθεί ως φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ1583/τΒ/28-7-2015)
  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρεια Αττικής

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play