Διαχειριστική επάρκεια


Η PRAKSIS έχοντας στόχο, την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των προγραμμάτων που υλοποιεί (τόσο σε επίπεδο φυσικού όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου) έχει υποβάλλει και εγκριθεί ως φορέας που πληρεί τις προϋποθέσεις διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, έχει πιστοποιηθεί ως διαχειριστικά επαρκής για έργα με αριθμό πρωτοκόλλου 152.953/ΨΣ 6227 – Γ΄// 29-07-2010.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play