ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τον Σεπτέμβριο 2017, στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας 186 συσκευασίες φαρμάκων οι οποίες διατέθηκαν για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου στην Αθήνα.

Επίσης, τον Οκτώβριο 2017, το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης προσέφερε σκευάσματα για τη στήριξη των υπηρεσιών του Πολυϊατρείου στην Αθήνα.

Τον Φεβρουάριο 2018, το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης προσέφερε 137 κουτιά με αναγκαία φάρμακα για τη στήριξη του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα.

Τον Μάρτιο 2018, για άλλη μία φορά στήριξε τις υπηρεσίες του Πολυϊατρείου της PRAKSIS στην Αθήνα, προσφέροντας 141 κουτιά φαρμάκων.

http://www.metamorfossi.gr/portal/page/portal/metamorfosi/Koinonikh/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play