A.M.K.E. ΛΙΜΑΝΙ

A.M.K.E. ΛΙΜΑΝΙ

Η Ελληνική Α.Μ.Κ.Ε ΛΙΜΑΝΙ, της οποίας κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού οικογενειών σε ανάγκη, από τον Απρίλιο του 2013 έχει υποστηρίξει την PRAKSIS και το πρόγραμμα ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, υιοθετώντας σε μηνιαία βάση οικογένειες επιλεγμένες από την περιοχή του Πειραιά, (μονογονεϊκές και πυρηνικές), οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες διαβίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικογένειες ενταχθήκαν σε ένα ολιστικό πρόγραμμα και μπόρεσαν να ορθοποδήσουν.
Επίσης η Α.Μ.Κ.Ε ΛΙΜΑΝΙ από τον Απρίλιο του 2014 υποστηρίζει ενεργά το Παιδιατρικό Τμήμα του Πολυιατρείου Αθήνας, σε μηνιαία βάση, προσφέροντας εμβολιασμούς στα παιδιά των επισκεπτών του, μία σημαντική στήριξη και βοήθεια στους γονείς που δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας αλλά θέλουν να θωρακίσουν τα παιδιά τους.

Τον Δεκέμβριο 2017, η Α.Μ.Κ.Ε ΛΙΜΑΝΙ αντί Χριστουγεννιάτικων καρτών στήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ΣΥΝ στο ΠΛΗΝ, προσφέροντας χρηματική δωρεά με σκοπό την ανακαίνιση και την αγορά εξοπλισμού για το χώρο που στεγάζει την επέκταση της δανειστικής βιβλιοθήκης του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play