ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της ένταξης των οικογενειών του προγράμματος ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των ωφελούμενων. Σε κάποιες περιπτώσεις οικογενειών, τα παιδιά υποφέρουν από κακή οδοντική υγεία και χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας. Τον Ιανουάριο 2013, το ακτινολογικό ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ ανέλαβε τις απαιτούμενες ακτινογραφίες για ένα ανήλικο μέλος οικογένειας του προγράμματος.

http://www.asklipiosmdc.gr/

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play