ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ MISS K.M. HARBINSON

Τον Ιανουάριο του 2016 το Ίδρυμα Miss K.M. Harbinson’s Charitable Trust υποστήριξε με μια χρηματική δωρεά τις Επείγουσες Παρεμβάσεις της PRAKSIS για το προσφυγικό. Τον Ιούλιο 2016 το Ίδρυμα υποστήριξε εκ νέου, οικονομικά τις συγκεκριμένες δράσεις.

Τον Ιανουάριο 2017 το ίδρυμα Miss K.M. Harbinson’s Charitable Trust προσέφερε χρηματική δωρεά για τη στήριξε των δράσεων της PRAKSIS για το προσφυγικό πληθυσμό.

Τον Ιούλιο 2017, το ίδρυμα Miss K.M. Harbinson’s Charitable Trust υποστήριξε τα προγράμματα της PRAKSIS, προσφέροντας χρηματική δωρεά για τη στήριξη του Κέντρου Ημερησίας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS στην Αθήνα.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play