ΚΙΚΠΕ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΚΙΚΠΕ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου ΚΙΚΠΕ τον Μάρτιο του 2014 συνετέλεσε στην υλοποίηση μίας δράσης για παιδιά οικογενειών ενταγμένων στο ΣΥΝ ΣΤΟ ΠΛΗΝ με ένα «Πρόγραμμα Μουσειακής Εκπαίδευσης» το οποίο περιλάμβανε δημιουργικές δραστηριότητες, μουσειακή αγωγή, γνώση και παιχνίδι αλλά και επισκέψεις σε μουσεία της Αθήνας. Παράλληλα το Κοινωφελές ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε) υποστήριξε επίσης το Παιδιατρικό τμήμα του Πολυιατρείου της PRAKSIS και συγκεκριμένα στους εμβολιασμούς παιδιών αλλά και τις οδοντιατρικές τους ανάγκες.

http://www.kikpe.gr/

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play