Διήμερη συζήτηση για τις υπηρεσίες υγείας και το φάρμακο στη Σόφια

Πραγματοποιείται από σήμερα διήμερο συνέδριο στη Σόφια με θέμα "Συνεργασία κεντρο-ανατολικής Ευρώπης: ένας τρόπος να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας". Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Patient Access Partnership. Στο συνέδριο θίγονται σημαντικά ζητήματα πολιτικής για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο φάρμακο.

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τη Δημόσια Υγεία (EPHA) είναι μεταξύ των εισηγητών σε πάνελ του συνεδρίου με θέμα: "Η σημερινή κατάσταση: μετρώντας την πρόοδο των δράσεων της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης". Αυτό το τραπέζι εργασίας επιθυμεί να διερευνήσει την κατάσταση στις χώρες σε σχέση με την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης και να καταγράψει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί.

Υπενθυμίζουμε ότι η PRAKSIS είναι μέλος της EPHA.

links: http://pactconference.eu/

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play