PRAKSIS: Θέσεις για την αποζημίωση της αντιρετροϊκής αγωγής ως θεραπεία και ως πρόληψη (PrEP)

Οικονομική συμμετοχή / PrEP και αγωγή για οροθετικά άτομα

Η συζήτηση

Σε καθεστώς κρίσης αναδύονται διάφορα οικονομικά μοντέλα αποζημίωσης ως λύσεις στην ελλιπή πρόσβαση. Έχει διατυπωθεί -και από συλλόγους ασθενών- η πρόταση της οικονομικής συμμετοχής αυτών που παίρνουν τα φάρμακα, πιο επίσημα και δημόσια όσον αφορά την PrEP (φαρμακευτική αγωγή σε οροαρνητικά άτομα ως πρόληψη) και ανεκδοτολογικά όσον αφορά την αντιρετροϊκή αγωγή για άτομα που ζουν με HIV. Η οικονομική συμμετοχή (συνήθως από 10% ως 25% επί της τιμής) είναι κάτι που υφίσταται ακόμα και για ασθένειες με φάρμακα υψηλού κόστους. Επίσης το Υπουργείο Υγείας έχει υιοθετήσει την ατζέντα και τις οδηγίες του ΠΟΥ για την εφαρμογή προγραμμάτων PrEP και στην Ελλάδα.

Υφίσταται η ηθικολογική διάσταση που στιγματίζει το άτομο που επιλέγει σε συνεργασία με το γιατρό του αυτό το μέτρο πρόληψης (η σεξουαλική συμπεριφορά ως κοινωνική επιβάρυνση που θα πρέπει να βαρύνει οικονομικά το άτομο). Επιπλέον ευνοεί κοινωνικούς αυτοματισμούς και συμψηφισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων με οικονομικά κριτήρια

 

Η θέση της PRAKSIS

Τόσο ως ηθική ατζέντα όσο και για την αποτελεσματική κάλυψη των ανθρώπων που χρειάζονται τα φάρμακα τόσο ως πρόληψη όσο και ως θεραπεία στη βάση των αναγκών τους και όχι των οικονομικών δυνατοτήτων τους, απαιτούμε αυτά να παρέχονται δωρεάν και απρόσκοπτα.

 

Γενόσημα αντιρετροϊκά

Η συζήτηση

Καθώς μέχρι το 2020 οι πατέντες στο 87% των αντιρετροϊκών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ως ραχοκοκαλιά (backbone) λήγουν [1], χρειάζεται να σχεδιάσουμε μια ολοένα αυξανόμενη χρήση γενόσημων εκδοχών των αντιρετροϊκών που έχουν αποδείξει τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητά τους. Τα γενόσημα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των προϋπολογισμών για τον HIV σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία. Αντίθετα, η Ελλάδα δεν τα έχει χρησιμοποιήσει ακόμα. Κάποια γενόσημα αντιρετροϊκά -λ.χ. της δραστικής ουσίας efavirenz- συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του ΕΟΦ στις αρχές του 2016, ωστόσο δεν έχουμε ακόμα δεδομένα όσον αφορά την προμήθεια/συνταγογράφησή τους . Ο ΠΟΥ αλλά και οργανισμοί και άτομα από την κοινότητα θεωρούν πως τα γενόσημα είναι το ιδανικό μέσο για την εφαρμογή προγραμμάτων δωρεάν χορήγησης PrEP. Oι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο φάρμακο Truvada βγαίνουν εκτός πατέντας το 2017 και 2018, ενώ ενδεικτικά μια αγωγή με γενόσημα αντιρετροϊκά φτάνει να κοστίζει σε περιπτώσερις ως και το 1/10 της τιμής μίας αγωγής με πρωτότυπα φάρμακα.

 


  1. Βάσει στοιχείων από 11 ευρωπαϊκές χώρες (http://www.imshealth.com)

Η θέση της PRAKSIS

-Θέλουμε να διερευνήσουμε τους λόγους που η Ελλάδα έχει καθυστερήσει να χρησιμοποιήσει γενόσημα αντιρετροϊκά
-Θέλουμε τη χρήση γενόσημων αντιρετροϊκών όπου είναι διαθέσιμα και ενταγμένα σε έναν ευρύτερο προϋπολογισμού φαρμάκου με τρόπο που να επιτρέπεται η πρόσβαση σε νεότερες θεραπείες για τα άτομα που τις έχουν ανάγκη
-Θέλουμε την ενεργή προαγωγή χρήσης των γενοσήμων από φορείς όπως ο ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ και ο ΕΟΠΥΥ με καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλειά τους

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play