Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων πολιτικής αναφορικά με τα προγράμματα μείωσης βλάβης στις φυλακές

Παρά το γεγονός ότι την περασμένη δεκαετία διαπιστώθηκε μια ανάπτυξη της υποστήριξης των παρεμβάσεων μείωσης βλάβης αλλά και της διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας σε ποιοτικές τέτοιες υπηρεσίες εντός των φυλακών, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες πρόσβασης ενώ οι όποιες παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές που παρέχονται εκτός φυλακών στην κοινότητα. Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη σύνοψη για τα όσα συμβαίνουν στις φυλακές της Καταλονίας (Ισπανία), της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Οι χώρες αυτές παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών μείωσης βλάβης στην κοινότητα, στην πλειονότητά τους όμως δεν έχουν καταφέρει να παρέχουν ούτε την ίδια ποιότητα, ούτε καν τις ίδιες υπηρεσίες στις φυλακές. Αυτό παραβιάζει σαφώς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και τα ελάχιστα επίπεδα τα οποία οφείλουμε ως χώρες να παρέχουμε για τη θεραπεία των κρατουμένων. Στις χώρες που οι υπηρεσίες μείωσης βλάβης ήταν διαθέσιμες και προσβάσιμες στις φυλακές για κάποιο χρονικό διάστημα, παρατηρήθηκαν καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας, σημαντικές μειώσεις διαγνώσεων HIV και ηπατίτιδας C. Παρόλο που η κατάσταση που αποτυπώνεται στις φυλακές των προαναφερθέντων χωρών είναι τελείως διαφορετική, μπορούν να αναδειχθούν σημαντικά ζητήματα και να πάρουμε μαθήματα, όπως ποια στοιχεία οδηγούν στην δημιουργία περιβαλλόντων για παρεμβάσεις μείωσης βλάβης, τι ρόλο παίζει η μεταφορά κονδυλίων αλλά και η συστηματική συγκέντρωση στοιχείων όπως και η πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Όλη η δημοσίευση στα αγγλικά ΕΔΩ.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play