Έκθεση για τους Σταθμούς Εποπτευόμενης Χρήσης και το Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Στις 6 Μαρτίου 2017 η PRAKSIS κατέθεσε Έκθεση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με θέμα τη λειτουργία των Σταθμών Εποπτευόμενης Χρήσης. Πάγιο αίτημα της οργάνωσης είναι η δυνατότητα να λειτουργούν απρόσκοπτα Σταθμοί Εποπτευόμενης Χρήσης στην Αθήνα και σε όσα σημεία υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρήση ουσιών στο δρόμο. Στην Έκθεση εξηγείται η διεθνής πρακτική, οι λόγοι που καθιστούν αυτές τις δομές χρήσιμες, το ιστορικό της πιλοτικής εφαρμογής του Σταθμού Εποπτευόμενης Χρήσης - ΟΔΥΣΣΕΑ, που λειτούργησε ο ΟΚΑΝΑ και μια σειρά προτάσεων σε επίπεδο νομικό, επιχειρησιακό και διαφάνειας.


Μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά ΕΔΩ.

Οι αρχές μας

  • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
  • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
  • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

  • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
  • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play