BUSINESS COACHING CENTER

Logo BBC LowRes

To PRAKSIS Business Coaching Center είναι ένα κέντρο παροχής δωρεάν επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής προς υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Παρέχει ολοκληρωμένη πρακτική εκπαίδευση και προετοιμασία ώστε ο υποψήφιος να μπορέσει να συνθέσει ένα άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο, με το οποίο θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την βιωσιμότητα της επιχείρησής του.
Το BCC εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή και όχι μόνο στη θεωρία. Η μεθοδολογία που ακολουθείται ενσωματώνει τις διεθνείς τάσεις των επιχειρηματικών μοντέλων με την πραγματικότητα της Ελληνικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, το BCC υποστηρίζει τους συμμετέχοντες προσφέροντας εκπαίδευση, ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων (coaching) και συμβουλευτική (consulting), ώστε να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να δημιουργήσουν μια μικρομεσαία επιχείρηση.
Οι συμμετέχοντες επιλέγονται μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει:

 • Τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας
 • Τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής ιδέας
 • Την επιμονή και την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει το άτομο στην προοπτική του να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας.

 

Ποιοι είμαστε

Το PRAKSIS Business Coaching Center ως κέντρο παροχής πρακτικής εκπαίδευσης, επιχειρηματικής συμβουλευτικής και coaching, παρέχει ολοκληρωμένη προετοιμασία ώστε ο υποψήφιος να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα οδηγήσουν στην έναρξη ή βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησής του, εξασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιωσιμότητά τους.

Στην Ελλάδα που η οικονομική κρίση ανέτρεψε την καθημερινότητα μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με έντονα βιοποριστικά προβλήματα, το PRAKSIS BCC, στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα τα οποία διαθέτουν το όραμα, την επιμονή, την αφοσίωση και τις ικανότητες να «επιχειρήσουν» και θέλουν ένα δυνατό σύμμαχο στην προσπάθεια τους αυτή. Με ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που βασίζεται στις προσωπικές ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα, ο τελικός στόχος είναι η έναρξη ή επανεκκίνηση μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ

 

Το BCC προσφέρει:

 • Ομαδικά πρακτικά, στοχευμένα σεμινάρια διάρκειας 3 ωρών το καθένα.
 • Κατ' ιδίαν επιχειρηματική συμβουλευτική με τους επιχειρηματικούς συμβούλους, ώστε οι ατομικές ιδέες να γίνονται πράξη. Μέχρι και 6 ωριαίες συναντήσεις κυρίως στο τελευταίο διάστημα του 5μηνου προγράμματος.
 • Κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους coach για την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων. Μέχρι και 5 συναντήσεις ανά δύο εβδομάδες, καθ' όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

Απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.

 1. Αίτηση*
 2. Επιχειρηματικό Σχέδιο μίας σελίδας*
 3. Ερωτηματολόγιο*
 4. Βιογραφικό Σημείωμα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
 5. Συνοδευτική Επιστολή στην οποία θα αναφέρονται σε 300 λέξεις οι λόγοι για τους οποίους θέλετε να συμμετέχετε στο PRAKSIS BCC καθώς και οι λόγοι για τους οποίους πιστεύετε ότι πρέπει να σας δεχτούμε.

 

Συνολικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων:

 • 40 ώρες φυσικής παρουσίας
 • εβδομαδιαίες παραδοτέες ασκήσεις
 • Τελικό παραδοτέο ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη του επιχειρηματία (π.χ. business plan ή marketing plan ή financial plan, κ.α.)

 

 

Τα χαρακτηριστικά μας:

 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας του PRAKSIS BCC εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή και όχι μόνο στην θεωρία. Η μεθοδολογία μας ενσωματώνει τις διεθνείς τάσεις των επιχειρηματικών μοντέλων στην πραγματικότητα της Ελληνικής αγοράς.
 • To PRAKSIS BCC είναι το μοναδικό πρόγραμμα που προσφέρει ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από το coaching, σε συνδυασμό με την επιχειρηματική συμβουλευτική εξειδικευμένη στις εκκολαπτόμενες εταιρίες. Ενισχύει τα θετικά στοιχεία του συμμετέχοντα και διαχειρίζεται τις όποιες αδυναμίες μπορεί να στέκονται εμπόδιο στο να επιχειρήσει.
 • Στους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του PRAKSIS BCC, δίνεται η ευκαιρία να θέσουν υποψηφιότητα για την ανάρτηση της επιχείρησής τους στο One-up Crowd Funding Platform, μια καινοτόμα μορφή συλλογής κεφαλαίων που προσελκύει δωρεές από κοινό, ιδρύματα και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Οι σύμβουλοί μας διαθέτουν πάνω από 20 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας τόσο στην εγχώρια όσο και σε διεθνείς αγορές.
 • Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξασφαλίσουν το αρχικό κεφάλαιο για την έναρξη της επιχείρησής τους.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες συμμετέχοντες.

Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται μέσα από διαφανή και αυστηρά κριτήρια, διασφαλίζοντας ότι η επιχειρηματική πρόταση είναι βιώσιμη και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομική όσο και την κοινωνική αξία της ιδέας τους.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από το Μάρτιο του 2014 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 έχουν ολοκληρωθεί δύο περίοδοι του προγράμματος BCC και στην παρούσα φάση εξελίσσεται ο τρίτος κύκλος του προγράμματος, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2015.

 

Με λίγα λόγια, σε αριθμούς

Πρώτος κύκλος :

Συνολικός αριθμός από: Αριθμοί
Συνεντεύξεις 50
Τελική ομάδα συμμετεχόντων 29
Αποχωρήσεις 13
Αρχικές επιχειρηματικές ιδέες 27
Απόφοιτοι 16
Επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν 8

 

 

Δεύτερος κύκλος :

Συνολικός αριθμός από: Αριθμοί
Συνεντεύξεις 40
Τελική ομάδα συμμετεχόντων 29 
Αποχωρήσεις 4   
Αρχικές επιχειρηματικές ιδέες 21
Απόφοιτοι 25
Επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν 14

 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία, στο δεύτερο κύκλο υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα του προγράμματος. Η εμπειρία μας και οι ανάγκες των συμμετεχόντων, μας οδήγησε στο να αναπροσαρμόσουμε τις διαδικασίες μας και να διευρύνουμε τη δυνατότητα συμμετοχής, όμως με πιο αυστηρά κριτήρια και με προτεραιότητα την ικανότητα και διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου να προσπαθήσει να «επιχειρήσει». Αυτό συντέλεσε στο να αναδιαμορφωθούν και να βελτιωθούν τόσο οι διαδικασίες εκπαίδευσης και ενίσχυσης των προσωπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων όσο και η αποδοτικότητα του προγράμματος.

 

 

Το BCC μέσα από τα μάτια των συμμετεχόντων…..:

 

Αξιολόγηση του BCC από τους συμμετέχοντες:

 

 

Τι είναι η πλατφόρμα One-up:

Η πλατφόρμα One-up είναι ένα μέσο κοινωνικής χρηματοδότησης για δραστηριότητες επιχειρηματικού κεφαλαίου του προγράμματος Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας του PRAKSIS Business Coaching Center. Είναι η προέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος του PRAKSIS BCC, και προσφέρει στους μεν επιχειρηματίες εναλλακτικές οδούς σε κεφάλαια εκκίνησης, στους δε δωρητές έναν νέο, απλό και άμεσο τρόπο με τον οποίον μπορούν να επηρεάζουν θετικά την κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Το όραμά μας είναι να γίνει η πλατφόρμα One-up το εφαλτήριο για νέες επιτυχημένες επιχειρήσεις, από όπου οι επιχειρηματίες θα μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια εκκίνησης για την έναρξη των επιχειρήσεων τους και οι χρηματοδότες να μετρήσουν την απόδοση της χρηματοδότησης τους.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν προσφέρεται κανενός είδους επιδότηση. Για έναρξη των επιχειρήσεων προσφέρεται καθοδήγηση για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ΟΧΙ καθεαυτή χρηματοδότηση.

 Δείτε την Καμπάνια "Αβάλη"

Δείτε την Καμπάνια "Dojo Αργυρούπολής"

Δείτε την Καμπάνια "Athens from Beneath"

Δείτε την Καμπάνια "Κτήμα Θρίναξ"

Δείτε την Καμπάνια "Ντίνα Δραγοτινλή - Χειροποίητα Κοσμήματα"

 Δείτε την Καμπάνια "4x4 bar theater productions"4x4 bar theater productions"

Δείτε την Καμπάνια "Aqua Αctive Τherapy"

Δείτε την Καμπάνια "EarthProSeed - Educational Agricultural Movies"EarthProSeed - Educational Agricultural Movies"

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Ετήσια Αναφορά Δράσης

Επικοινωνία

 • Στουρνάρη 57, 10432, Αθήνα (Κεντρικά Γραφεία)
 • Τ 210 520 5200, F 210 520 5201

Κατεβάστε την εφαρμογή PRAKSIS για iPhone & Android

apple storegoogle play

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας