• Καμπάνια Αστεγία
 • Πολυιατρεία PRAKSIS
 • ΣΤΕΓΗ PLUS(+)
 • Πολυιατρεία PRAKSIS

  Δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής. ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, τη θρησκεία, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.

 • ΣΤΕΓΗ PLUS(+)

  Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας στην Αθήνα και στην Πάτρα στα οποία παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, ψυχοκοινωνικής / νομικής/ ιατροφαρμακευτικής/εργασιακής στήριξης και κατάρτισης σε ασυνόδευτους ανηλίκους καθώς και σε άλλους ευάλωτους αιτούντες άσυλο (όπως μονογονεϊκές οικογένειες, ευάλωτες γυναίκες κλπ.).

Οι αρχές μας

 • Η δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας, της πρόληψης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής υποδομής για όλους τους συνανθρώπους μας.
 • Η προώθηση της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.
 • Η μαρτυρία και η κατά περίπτωση καταγγελία της κατάστασης των κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο.

Διαφάνεια

Σεβόμενοι τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας, δημοσιεύουμε την τελευταία διετή αναφορά δράσης μας.

Διετής Αναφορά Δράσης

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό περιοδικό μας στο e-mail σας